Scroll Top
  • Home
  • News
  • Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Dnia 7 listopada, w przeddzień liturgicznego wspomnienia bł. Jana Dunsa Szkota miała miejsce oficjalna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Inauguracja w tym roku miała mniej uroczysty charakter, ze względu na trwającą pandemię i kwarantannę kilku naszych wykładowców. Z tego względu obecni na niej byli tylko mieszkańcy klasztoru seminaryjnego oraz jeden przedstawiciel Sanktuarium.

Uroczystość rozpoczęła się w seminaryjnej kaplicy od Eucharystii, której przewodniczył Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak. On również skierował do zebranych słowo Boże, wychodząc od fragmentu z pierwszego czytania dzisiejszej Liturgii Słowa z Listu do Filipian:

„Umiem głód cierpieć, umiem i obfitować, … wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” (Flp 4, 12-13)

Im głębsza i mocniejsza wiara nasza, tym mniej jesteśmy podatni na zewnętrzne problemy, pokusy, niewygody, braki. Bardzo proste słowa, które pomagają w każdej sytuacji. Nie chodzi tutaj tylko o dobra materialne, ale o wszystko co nam doskwiera, nie jest po naszej myśli, staje się niewygodne. Trzeba nam w sobie pogłębiać pokorę.

W czasie trwającej pandemii, jesteśmy pozbawieni wielu rzeczy, które w normalnych warunkach są naszym udziałem. Duszpastersko jesteśmy ograniczeni, kontakt z ludźmi jest zminimalizowany, nie możemy niczego planować – to wszystko dotyka nas i staje się ogromnym wyzwaniem.

Następnie, odwołując się do słów Ewangelii z dnia, zauważył:

Ewangelia podpowiada nam ciekawą rzecz., daje nam swoisty sposób sprawdzenia siebie samego. Nawet nie sprawdzenia przez przełożonych, czy wychowawców, ale przez nas samych, we własnym sumieniu. Na ile ja jestem wierny tym moim małym codziennym, może w pewnym stopniu nieważnym obowiązkom. Czy na pewno spełniam je porządnie? Czy może się od nich wymiguję, unikam, robię byle jak, spycham na innych. Formacja siebie samego wychodzi zawsze na pierwszy plan. (…)

Drodzy Bracia, być może odczuwacie ten czas studiów jako dłużący się, jako czas jakiejś bezczynności. Chciało by się już działać, głosić… Bądźcie cierpliwi. Każdy z nas to przeżywał. Przygotujcie się dobrze do całego życia pracy. Wyzwania są olbrzymie i ciągle narastająNauczcie się wierności Kościołowi, zaufania wobec Kościoła. Niekiedy nie jest to łatwe, ale ta wierność was ocali, wskaże drogę w momencie wahania.

Przypatrzcie się co się dzieje dzisiaj. Dawniej książki musiały mieć Imprimatur i tylko takie mogli czytać katolicy. Księgozbiór w seminarium był sprawdzany. Dzisiaj Internet zawiera całe mnóstwo idoli, niestety również idoli teologicznych. Popularnych teologów, którzy niekiedy zapędzają się w swojej interpretacji. Ileż złego można tym narobić Kościołowi, a jeszcze bardziej zwykłym słuchaczom – tym, którzy ufają bo widzą habit, czy koloratkę. (…)

Bądźcie ogromnie uważni na to, czego słuchacie. Rozmawiajcie o tym z wykładowcami, ojcami duchownymi. Zawsze na oku miejcie nauczanie Kościoła. To oficjalne, oparte na teologii, nie na emocjach.

Wczoraj słyszeliśmy na refektarzu fragment z Regułśw. Franciszka, z rozdziału o kaznodziejach. Franciszek mocno obwarował głoszenie słowa. Dzisiaj każdy może włączyć YouTube i stać się „prorokiem”. Trzeba wiele mądrości i odpowiedzialności, a nade wszystko pokory, aby głosić słowo Boże. Gorszące są przepychanki teologiczne na oczach milionów ludzi. Jakież zgorszenie… jaka głupota!

Polecam dzisiaj każdego z was Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej, naszej patronki i opiekunki. Abyśmy, jak św. Franciszek zawsze byli wierni Matce Kościołowi. Abyśmy potrafili być czytelnym znakiem dla Ludu Bożego, tak często zagubionego, gdzie jest Prawda przez duże P.

Akademia inauguracyjna odbyła się po Mszy św. na odnowionej auli seminaryjnej. Zgromadzonych powitał Rektor WSD, o. dr Roland Pancerz. Pierwszym akcentem akademii było sprawozdanie Wicerektora WSD, o. dr Aniceta Gruszczyńskiego za poprzedni rok akademicki 2019/2020. Ze względu na jego nieobecność odczytał je o. dk. Celestyn Cebula. Po tym odbyła się immatrykulacja czterech studentów I roku Seminarium: br. Dyzmy Dymka, br. Michała Kuźniara, br. Floriana Kocana oraz br. Filipa Maslii (z Prowincji św. Michała na Ukrainie).

Następnie uhonorowano trzech studentów z najlepszymi wynikami w nauce w poprzednim roku. Trzej bracia: br. Ewaryst Buła, br. Tobiasz Strzelecki i br. Celestyn Cebula, otrzymali nagrody książkowe.

Kluczowym elementem inauguracji roku akademickiego jest wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go o. dr Konrad Cholewa, który w ostatnim czasie na Uniwersytecie Papieskim św. Jana Pawła II obronił pracę doktorską z teologii duchowości pt.: Per totam vitam. Formacja ciągła w dokumentach Zakonu Braci Mniejszych odpowiedzią na nauczanie Kościoła od Soboru Watykańskiego II. Wystąpienie opierało się na tejże pracy.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=ujIQfOeli-Y&feature=emb_logo”][vc_gallery type=”image_grid” images=”12193,12194,12195,12196,12197,12198,12199,12200,12201,12202,12203,12204,12205,12206,12207,12208,12209,12210,12211,12212,12213,12214,12215,12216,12217,12218,12219,12220,12221,12222″ layout=”4″ item_spacing=”default” gallery_style=”7″ load_in_animation=”none”][/vc_column][/vc_row]

Polecamy