Scroll Top
  • Home
  • News
  • Dzień Założyciela Szkół Bernardyńskich w Łodzi
Dzień Założyciela Szkół Bernardyńskich w Łodzi
Dnia 3 czerwca 2024 r. społeczność szkół prowadzonych przez naszych współbraci w Łodzi i w Wiączyniu Dolnym przeżywała Dzień Założyciela Szkoły. W ramach obchodów jubileuszu 25-lecia beatyfikacji bł. o. Anastazego Pankiewicza, uczniowie i nauczyciele zgromadzili się w naszym kościele na porannej Eucharystii pod przewodnictwem kard. Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego.

Podczas homilii Ksiądz Kardynał, wyjaśniając uczniom przypowieść o robotnikach w winnicy, przytoczył słowa soborowej konstytucji Lumen gentium: „Spodobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył”.

Bóg prowadzi nas do nieba we wspólnocie. Razem powinno nam na sobie zależeć. Nie jest mi obojętny los tego, który jest obok mnie. – zauważył kard. Grzegorz.

Następnie przytoczył historię z ostatniego momentu życia bł. o. Anastazego, kiedy to zakwalifikowany do tzw. transportu inwalidów w obozie w Dachau, o. Pankiewicz chciał pomóc osobie wsiadającej do ciężarówki. W tym momencie jeden z esesmanów z wielką siłą zamknął jej drzwi, co spowodowało zgilotynowanie rąk o. Anastazemu. Jak stwierdził Kardynał:

Te wyciągnięte ręce do pomocy w momencie, gdy wiozą cię na śmierć. Masz prawo wtedy myśleć o sobie. Był dla innych w świecie, który uczył raczej nienawiści niż miłości. Albo jesteś tym, który żyje dla innych, albo jesteś tym, który żyje wyłącznie dla siebie za cenę szczęścia innych.

Na zakończenie Mszy św., myśląc o grupie 108 męczenników II wojny światowej, kard. Ryś powiedział:

Najważniejszym pytaniem nie jest: jakimi byli ci, co ich pozabijali, ale: co się z tej ich śmierci narodzi? Patrzyłem dziś na Was i myślę, że bł. Anastazy ma dużo radości w niebie jak Was widzi. Wy się wszyscy urodziliście z jego męczeństwa. I to jest bardzo ważne pytanie: co się rodzi z krwi męczenników? Bo jeśli się nic nie rodzi, to oni umarli na darmo. Ewangelia nam podpowiada, że ze śmierci rodzi się życie. Śmierć jednych owocuje życiem drugich. Bardzo się cieszę, że jesteście takim niesłychanie pięknym owocem śmierci bł. Anastazego.

W 1937 r. bł. Anastazy otworzył gimnazjum dla młodzieży męskiej. W grudniu 1939 r. większość profesorów została aresztowana przez okupantów. O. Pankiewicz został zmuszony do ogłoszenia uczniom decyzji o zamknięciu szkoły. W niedługim czasie jej budowniczego aresztowano i wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Od 1989 r. – po odzyskaniu całości budynku anektowanego po wojnie przez władze PRL – kontynuujemy działalność rozpoczętą przez bł. Anastazego, wychowując dzieci i młodzież w duchu ewangelicznej miłości do drugiej osoby. Od kilku lat Szkoły Bernardyńskie prowadzą również Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Wiączyniu Dolnym k. Łodzi.

Polecamy