Skip to main content
Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…
św. Jan Paweł II

 

Pomimo atmosfery niepewności i zamkniętych przez pandemię granic,
nie lękajmy się otworzyć serc na przyjście Jezusa Chrystusa!

Niech blask Jego narodzin przeniknie naszą codzienność,
a Jego obfite błogosławieństwo niech umacnia nas w dobrym i świętym życiu.

Moimi życzeniami niech będą słowa św. Pawła z Listu do Rzymian:
A Bóg, dawca nadziei, niech Wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze,
abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.
(Rz 15, 13)

Z modlitwą i franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i dobro”

o. Teofil Czarniak OFM
Minister Prowincjalny