Skip to main content

Dni Wspólnoty FMO

By News
Od piątku do niedzieli odbywały się w sanktuarium Dni Wspólnoty Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Uczestnicy wakacyjnych rekolekcji oraz ich opiekunowie spotkali się na modlitwie, podsumowaniu turnusów oraz rozpoczęciu nowego roku formacji....
Read More