Skip to main content
[text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]Dzisiejszej nocy, w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, ukończył drogę swojego życia o. Anzelm Józef Wiatr.

Miał 88 lat. Pochodził z Przychojca w archidiecezji przemyskiej. Do zakonu wstąpił w 18-tym roku swego życia. Seminarium ukończył w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym czasie rozwijał swój talent muzyczny, grając w orkiestrze symfonicznej na kontrabasie, a w chórze kleryckim śpiewając w basach. Wyświęcony na kapłana w 1957 r. przez ręce ks. abpa Eugeniusza Baziaka, metropolity krakowskiego. Posługiwał w następujących klasztorach:

w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanem, Olsztynie, Opatowie, Warszawie, Dukli , Przeworsk, Leżajsku. Pełnił w nich różne obowiązki – od katechety, poprzez spowiednika, kaznodzieję, wikariusza, aż po gwardiana i proboszcza. W ostatnim dwudziestoleciu związany był z Sanktuarium w Leżajsku, ze szczególnym oddaniem posługując sakramentalną spowiedzią. W zakonie przeżył 69 lat, a jako kapłan 61 lat.

Pogrzeb ś. p. o. Anzelma odbędzie się w sobotę 6 października w Bazylice w Leżajsku o godz. 10:00. Pół godziny wcześniej rodzina zakonna zgromadzi się przy jego trumnie na modlitwie Jutrznią.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…[/text]