Scroll Top
  • Home
  • News
  • Jubileusz 570-lecia obecności Bernardynów w Krakowie
Jubileusz 570-lecia obecności Bernardynów w Krakowie
W dniach 7-9 września w naszym krakowskim klasztorze miała miejsce konferencja naukowa w 570. rocznicę fundacji tego klasztoru-Matki. Zatytułowana była: „Protocoenobium Ordinis Fratrum Minorum in Polonia. Historia klasztoru i kościoła pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie (1453-2023)”.

Aula św. Szymona z Lipnicy w naszym krakowskim klasztorze nie świeciła pustkami – zgromadziła naszych Współbraci, osoby zakonne, środowiska akademickie i osoby dla których nasza posługa pod Wawelem jest cenna. W ciągu tych trzech dni odbyło się 30 prelekcji, które wygłosiło 29 prelegentów z różnych ośrodków naukowych, nie tylko z Polski, m.in. z: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, PAN w Warszawie, Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie i Papieskiego Ateneum „Antonianum” w Rzymie. Z całego sympozjum zostanie wydane drukiem dwutomowe dzieło. Dziękujemy organizatorom za trud przygotowania, a więc o. dr hab. Aleksandrowi Sitnikowi i Pani dr Agacie Dworzak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po 3-dniowej konferencji naukowej kulminacyjnym momentem świętowania była wieczorna Eucharystia, której przewodniczył o. Konrad Cholewa – Definitor Generalny Zakonu Braci Mniejszych. W koncelebrze obecni byli: o. Egidiusz Włodarczyk – Prowincjał, członkowie Zarządu Prowincji, księża prelegenci i współbracia.

W kazaniu o. Konrad zauważył, że każdy jubileusz mobilizuje do wdzięczności Bogu za działanie Ducha Świętego we wszystkich braciach, którzy tworzyli, pielęgnowali i utrwalali to Boże dzieło.

Błędem byłoby gdybyśmy podczas świętowania jubileuszu patrzyli tylko wstecz, na to co minęło, nawet jeśli było dobre. (…) Wielki wstyd dla nas byłby, gdybyśmy tylko chcieli rozpamiętywać wielkie dzieła naszych współbraci, a sami ich nie podejmowali. Dlatego jubileusz niech będzie dla nas także okazją do refleksji nad tym, co tak naprawdę znaczy być bernardynem dziś.

W dalszej części rozważania Definitor Generalny wyciągnął ze słów Ewangelii przeznaczonej na tę niedzielę dwa wskazania Jezusa również dla nas, na ten jubileusz:

W tych wskazaniach zawarte są dwa słowa, słowa kluczowe: odpowiedzialność i modlitwa, które warto abyśmy przyjęli jako pierwsze zadanie na dziś i na przyszłość, która przed nami. Nie tylko my Bracia Mniejsi, Bernardyni, ale wszyscy wierzący, chrześcijanie. Odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła i modlitwa.

Patrząc w przyszłość, podczas świętowania Jubileuszu, trzeba także dotknąć początków, sięgnąć do charyzmatu samego św. Franciszka. W Napomnieniach kreśli sylwetkę brata mniejszego, co za tym idzie także bernardyna. Na 28 pozostawionych przez niego Napomnień, piętnaście ma ten sam początek: „błogosławiony sługa”, „błogosławiony zakonnik”, „błogosławiony człowiek”. Nasz Zakonodawca chce abyśmy byli zakonnikami błogosławionymi, szczęśliwymi. Mamy być Zakonnikami, którzy sławią Boga. (…)

Jest jeszcze jedno zadanie zakonnika, bernardyna, zadanie, które przyniósł św. Jan Kapistran do Krakowa 570 lat temu. Sprawa najwyższej wagi, której poświęcił także swoje życie i swoją misję św. Bernardyn ze Sieny: głosić imię Jezus. Pierwszym i podstawowym powołaniem braci Bernardynów jest: głosić imię Jezus.

Na dzisiejszą uroczystość list gratulacyjny przesłał Generał Zakonu – o. Massimo Fusarelli, który zawarł w nim m.in. takie słowa:

Wasza historia jest zakorzeniona w wielkim reformatorskim i misyjnym zapale św. Jana Kapistrana, który pragnął rozpocząć odnowioną obecność Braci Mniejszych w waszym kraju, na zboczach tak znaczącego miejsca, jakim jest krakowski Wawel. (…). Wasza historia jest szczególnie znacząca, ponieważ bracia byli głęboko obecni w tkance społecznej i religijnej Polski, aż do założenia czterech prowincji obserwanckich o bardzo bogatej tradycji. Przede wszystkim chciałbym wspomnieć o historii świętości, która zakwitła między wami, w św. Janie z Dukli, św. Szymonie z Lipnicy i błogosławionych Władysławie z Gielniowa i Anastazym Pankiewiczu. Ponadto architektura i sztuka, które powstały dzięki temu ruchowi, świadczą do dziś o jego rozprzestrzenianiu się i sile, a także o związanych z nim dziełach duszpasterskich i charytatywnych.

Świętowanie jubileuszu skłania do otwarcia się na przyszłość. Podczas gdy dziękujecie za przeszłość, za to co było przed wami, przeszłość, która pozwoliła wam pozostać z waszym ludem nawet w najtrudniejszych momentach jego historii, proszę was abyście nadal pisali historię na dziś i na przyszłość w waszym narodzie i w miejscach, w których jesteście obecni jako misjonarze. Proszę także, abyście nadal wnosili swój wkład w drogę Zakonu, tak jak zawsze hojnie to czyniliście.

Na koniec Mszy św. głos zabrał o. Egidiusz Włodarczyk – nasz Prowincjał, który zaznaczył:

Niektórzy tłumaczą nam, że bernardynów nie ma. Że jest Zakon Braci Mniejszych, że są franciszkanie. Bernardyni byli, są i – jeżeli Pan Bóg pozwoli – będą. To jest pięć wieków tradycji i ignorantem byłby ten, kto by mówił, że tego nie ma. Naprawdę wiemy, że jesteśmy członkami Zakonu Braci Mniejszych; nie trzeba nam tego tłumaczyć. Wiemy, że jesteśmy duchowymi synami św. Franciszka. Poczytujemy to sobie za największy zaszczyt. Ale nie mniejszym zaszczytem jest dla nas należeć do tej właśnie bernardyńskiej wspólnoty. Wszyscy jesteśmy z Krakowa z klasztoru św. Bernardyna ze Sieny. Tu był nasz początek, tu byli pierwsi bracia naszej prowincji, tu była pierwsza gorliwość franciszkańska, bernardyńska i kapistrańska. Tu jest nasz punkt odniesienia.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Wojewody Małopolskiego – Pana Łukasza Kmity, Prezydenta Miasta Krakowa – Pana prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Pana dr hab. Andrzeja Betleja, Dyrektora Instytutu Historii Sztuki UJ – Pana prof. dr hab. Marka Walczaka, Metropolity Krakowskiego – ks. prof. dr hab. abpa Marka Jędraszewskiego, Prowincjała OO. Bernardynów – o. dr Egidiusza Włodarczyka OFM, Rektora UPJP2 w Krakowie – ks. prof. dr hab. Roberta Tyrały oraz Przewodniczący Komisji Historii i Tradycji przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce – o. prof. dr hab. Zdzisława Gogoli OFMConv.

Polecamy