Zakon Braci Mniejszych

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP

Aktualności

Filter

Rozpoczęcie postulatu

24 września 2021

Pomóżmy o. Krystynowi

20 września 2021

Dni Wspólnoty FMO

19 września 2021
cytat główna

Jesteśmy braterską wspólnotą, w której bracia pod działaniem Ducha Świętego, wiernie krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddaje się Bogu, nade wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób jaki podyktował i ukazał św. Franciszek

Blog

Filter

Dar za życie

27 kwietnia 2021
Prowincja Bernardyni

Zakon Braci Mniejszych

Bracia jako naśladowcy świętego Franciszka zobowiązują się prowadzić życie na wskroś ewangeliczne, mianowicie żyć w duchu modlitwy, pobożności i w braterskiej wspólnocie oraz dawać świadectwo pokuty i umniejszenia.

zobacz film

Zostań bernardynem!

Ożywieni miłością do każdego człowieka, bracia powinni nieść na cały świat orędzie Ewangelii oraz czynami głosić pojednanie, pokój, sprawiedliwość, a także okazywać szacunek stworzeniu.

Dzieła Prowincji

Wesprzyj nas

Do podejmowania i rozwoju dobrych dzieł, które jako bernardyni tworzymy, potrzebne są również środki materialne. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i ciągłości naszych dzieł, możesz to uczynić składając dowolną ofiarę na Sekretariat Dzieł Bernardyńskich OPUS BONUM.

Kapłan zawsze wzbudza sobie jedną, konkretną intencję, którą poleca w czasie Eucharystii Bogu.

Każda ofiara ma znaczenie, a za każdego ofiarodawcę obiecujemy modlitwę.