Odnowienie ślubów


Na zakończenie rekolekcji w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej ośmiu braci ponowiło na kolejny rok swoje zakonne śluby. Rekolekcje w  dniach 20-24 września prowadził ks. Robert Woźniak – doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor nadzwyczajny na Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematyka rekolekcji dotyczyła zagadnień wiary w Breviloquium św....

Jubileusz zakonny w Kalwarii


Trzy wspólnoty wchodzące w skład Klasztoru św. Franciszka w Kalwarii Zebrzydowskiej (Kuria Prowincjalna, Wyższe Seminarium Duchowne i Infirmeria św. Szymona) uczciły dzisiaj jubileusze życia zakonnego trzech Współbraci. Dokładnie 27 sierpnia 1950 r. swoje pierwsze śluby zakonne złożył o. dr Czesław Teklak, natomiast 10 lat później tego samego dokonali o. Tymoteusz Duda i o. dr...

Przed diakonatem


Wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w Symbolu wiary (…). Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym Nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie...

Udzielenie posług


Dnia 2 marca w czasie wieczornej Mszy św. w seminaryjnej kaplicy w Kalwarii Zebrzydowskiej Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak udzielił posług lektora i akolity sześciu braciom. Posługę lektora przyjął br. Idzi Klimek z III roku seminarium, natomiast posługa akolity przyznana została pięciu braciom (czterech z IV roku WSD i jeden z V roku): br. Natalis...

List Rektora WSD


List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia 2020 r.)   Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Za nami kolejny rok życia i tym samym kolejny bagaż doświadczeń. Może nie wszystkie były pozytywne i przyjemne, ale i tak wierzymy, że Bóg w swej mądrości potrafi wszystko wykorzystać dla naszego dobra....

Franciszkańska Sesja Naukowa


29 listopada, w Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się Franciszkańska Sesja Naukowa. Jest ona corocznie organizowana przez Instytut Studiów Franciszkańskich oraz seminaria franciszkańskie afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Tym razem zaszczyt organizacji tego wydarzenia spadł na nasze WSD. W spotkaniu wzięli udział bracia klerycy...

Inauguracja roku akademickiego


Sobota w okolicy wspomnienia bł. Jana Dunsa Szkota (przypada ono 8 listopada) jest dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej dniem oficjalnej inauguracji nowego roku akademickiego. Tak też się stało dnia 9 listopada. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 rozpoczęła się od Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak.  Kazanie wygłosił...

Ponowienie profesji czasowej


Jedenastu braci, odbywających formację początkową w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej, odnowiło swoją profesję czasową (śluby zakonne). Stało się to dnia 26 września w trakcie trwających dorocznych rekolekcji. Ćwiczenia duchowe, odbywające się od poniedziałku do soboty pt. Płonący krzew, prowadzi karmelita o. Damian Sochacki z Wadowic. Bracia złożyli swoje śluby na ręce Prowincjała, o....

Nowa płyta Seven Sounds


Ukazała się nowa płyta zespołu SEVEN SOUNDS. Zespół tworzoną: Rektor naszego Wyższego Seminarium Duchownego, o. Roland Pancerz i zaprzyjaźnione osoby. Płyta pod tytułem: Idź, zobacz pusty grób (2019) zawiera 11 utworów o tematyce religijnej, w dużej mierze związanej z tematyką zmartwychwstania. Płyta nie będzie dostępna w sprzedaży - jest cegiełką na rzecz Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego...

Święcenia prezbiteratu


Macie być monstrancją, ale nie po to by was adorować, ale by w was odnaleźć Boga – mówił bp Janusz Mastalski do diakonów, którzy przyjęli dzisiaj święcenia prezbiteratu w kalwaryjskiej bazylice. Bracia Maksymin Ferenc i Cyriak Budzisz to nowi kapłani naszej Prowincji. Na początku zebranych w bazylice przywitał o. Konrad Cholewa, kustosz sanktuarium i zaprosił...