Odnowiony ołtarz w Warszawie


Dnia 1 grudnia w naszym warszawskim klasztorze, podczas Eucharystii, sprawowanej o godz. 13:00 przez Prowincjała, o. Teofila Czarniaka, dziękowaliśmy Bogu i naszym dobroczyńcom za dzieło renowacji głównego ołtarza w kościele p.w. św. Antoniego. Po liturgii, jej uczestnicy przeszli z nowego kościoła do zabytkowej świątyni, gdzie przed odnowionym ołtarzem odmówiona została litania do Świętego Patrona oraz...

Tydzień Misyjny


W Kościele trwa tydzień misyjny, stąd aktywność naszych byłych misjonarzy w klasztorach w Polsce osiągnęła apogeum. Od miesiąca sierpnia wielu z nich, na czele z dyrektorem Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego MUTIMA, o. Marcelego Gęśli, głosiło kazania misyjne oraz zbierało ofiary na rzecz utrzymania misji m.in. w Kongo, Ekwadorze i Argentynie. W piątek (26 X) Szkołę im...

Św. Bernardyn w stolicy


Od początku września figura z relikwiami św. Bernardyna ze Sieny peregrynuje po klasztorach naszej zakonnej Prowincji. W niedzielę (21 X) Parafia św. Bonifacego w Warszawie gościła relikwie tego franciszkańskiego kaznodziei i cudotwórcy. Ojciec Bolesław, kapelan doczesnych szczątków św. Bernardyna, jak zawsze zapoznaje zgromadzonych wiernych z duchowym dziedzictwem Świętego ze Sieny w głoszonym Słowie. Centralnym punktem...