Franciszkańska Sesja Naukowa


29 listopada, w Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się Franciszkańska Sesja Naukowa. Jest ona corocznie organizowana przez Instytut Studiów Franciszkańskich oraz seminaria franciszkańskie afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Tym razem zaszczyt organizacji tego wydarzenia spadł na nasze WSD.W spotkaniu wzięli udział bracia klerycy...

Inauguracja roku akademickiego


Sobota w okolicy wspomnienia bł. Jana Dunsa Szkota (przypada ono 8 listopada) jest dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej dniem oficjalnej inauguracji nowego roku akademickiego. Tak też się stało dnia 9 listopada.Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 rozpoczęła się od Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak.  Kazanie wygłosił...

Obrona doktoratu o. Konrada


Kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, o. Konrad Cholewa OFM, dnia 14 października obronił pracę doktorską z teologii duchowości pt.: Per totam vitam. Formacja ciągła w dokumentach Zakonu Braci Mniejszych odpowiedzią na nauczanie Kościoła od Soboru Watykańskiego II.Dokonało się to na Uniwersytecie Papieskim św. Jana Pawła II w Krakowie. Pracował pod okiem swego promotora ks. prof. dr...

Prelekcja nt. korespondencji św. Jana Kapistrana


Korespondencja św. Jana Kapistrana z Polakami w latach 1451-1456 – pod takim tytułem odbyło się dnia 13 lutego spotkanie dyskusyjne w Auli św. Szymona z Lipnicy naszego krakowskiego klasztoru pod Wawelem.Prelegentów i gości przywitał gwardian klasztoru o. Jarosław Kania. Na spotkaniu obecni byli m.in. Prowincjał, o. Teofil Czarniak, przedstawiciele Definitorium, nasi historycy, bracia klerycy...