Franciszkańska Sesja Naukowa


29 listopada, w Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się Franciszkańska Sesja Naukowa. Jest ona corocznie organizowana przez Instytut Studiów Franciszkańskich oraz seminaria franciszkańskie afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Tym razem zaszczyt organizacji tego wydarzenia spadł na nasze WSD.W spotkaniu wzięli udział bracia klerycy...

Inauguracja roku akademickiego


Sobota w okolicy wspomnienia bł. Jana Dunsa Szkota (przypada ono 8 listopada) jest dla naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej dniem oficjalnej inauguracji nowego roku akademickiego. Tak też się stało dnia 9 listopada.Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 rozpoczęła się od Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak.  Kazanie wygłosił...

Ponowienie profesji czasowej


Jedenastu braci, odbywających formację początkową w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej, odnowiło swoją profesję czasową (śluby zakonne).Stało się to dnia 26 września w trakcie trwających dorocznych rekolekcji. Ćwiczenia duchowe, odbywające się od poniedziałku do soboty pt. Płonący krzew, prowadzi karmelita o. Damian Sochacki z Wadowic. Bracia złożyli swoje śluby na ręce Prowincjała, o....

Ustanowieni do pełnienia posług


Poniedziałkowy wieczór (1 kwietnia) stał się dla naszych braci kleryków krokiem naprzód w kierunku do kapłaństwa. Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak, udzielił posług dziesięciu współbraciom: czterech braci z III roku studiów przyjęło posługę lektoratu, natomiast sześciu braci z IV roku WSD stało się akolitami. Wśród nich dwóch braci pochodzi z Prowincji św. Michała na...

Egzaminy końcowe w WSD


W dzisiejszy, poniedziałkowy poranek (25 lutego) dwaj studenci ostatniego roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego: br. dk. Maksymin Ferenc oraz br. Klawer Sysło, zdawali egzamin Ex Universa Theologia, wieńczący sześcioletni okres studiów.Egzamin odbył się w krakowskim WSD OO. Franciszkanów Konwentualnych. Bracia z powodzeniem udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące dyscyplin: teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej oraz fundamentalnej. Ponadto dk....

List Rektora WSD na Nowy Rok


List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2019 r. Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Zakończyliśmy wczoraj stary rok. Dziękujemy Panu Bogu za dobro, które stało się naszym udziałem, przepraszamy natomiast za przewinienia i niewykorzystane okazje do dobrych uczynków. Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku była w naszym kraju...

Inauguracja roku akademickiego w WSD


W sobotnie przedpołudnie (10 XI) Wyższe Seminarium Duchowne w Kalwarii Zebrzydowskiej oficjalnie zainaugurowało nowy rok akademicki 2018/2019.Uroczystości rozpoczęła Eucharystia w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem Wikariusza Prowincji, o Gwidona Hensela. W słowach wprowadzenia Wicerektor WSD, o. Anicet Gruszczyński naświetlił cel spotkania: Nasze Wyższe Seminarium Duchowne ma mocnego patrona, człowieka wielkiej mądrości, a jednocześnie człowieka wielkiej miłości...