Zawirusowane Alleluja


ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO... Świętując zmartwychwstanie Chrystusa, jednocześnie mając wokół siebie tyle ograniczeń, restrykcji, nakazów, zakazów, a przede wszystkim mając świadomość zagrożenia życia ludzkiego spowodowanego pandemią, czuję się nie tyle, jakby to był wyjątkowy czas, co raczej dziwny. Przecież Chrystus i tak pokona śmierć, niezależnie czy z wirusem na ziemi czy bez. Bóg ani na...

Wyprowadzeni na pustynię


Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Kochaj! Kochasz? Jak możemy przeczytać w Ewangelii według świętego Marka (Mk 12, 28-31) nie ma przykazań nad Przykazanie Miłości. Obowiązywało ono już w Starym Testamencie (Pwt 5, 6-21). Jego zastosowanie i aktualność potwierdzona jest...