Kapituła Prowincjalna 2020


Od poniedziałku (29 czerwca) w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej trwa Kapituła Prowincjalna. Reprezentanci naszej zakonnej Prowincji spotkali się, aby podsumować minione 3 lata pełnienia obowiązków przez Zarząd Prowincji, nakreślić projekt życia na kolejne lata oraz dokonać wyboru nowego Zarządu. Pierwszy dzień Kapituły (29 czerwca) Kapitułę rozpoczął czas na duchowe skupienie. Przewodnikiem przez czas skupienia był...