25-lecie kapłaństwa


W kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej za 25 lat posługi kapłańskiej dziękowali bernardyni przeżywający jubileusz. Mszy św. przewodniczył o. Gwidon Hensel, Wikariusz Prowincji. Na początku modlitwy zebranych jubilatów i gości przywitał Kustosz kalwaryjskiego Sanktuarium, o. Konrad Cholewa. Jubileusz jest zawsze okazją do tego, by spojrzeć na te wszystkie lata, przede wszystkim dlatego, aby Panu Bogu...

Nowy kapłan i diakoni


Jak kiedyś Apostołowie zebrani z Matką Najświętszą oczekiwali na Zesłanie Ducha Świętego, tak i my dzisiaj w tym kalwaryjskim Wieczerniku również chcemy przyzywać Ducha Świętego i otoczyć naszą modlitwą Współbraci, którzy przyjmą święcenia – tymi słowami Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, o. Konrad Cholewa, przywitał zgromadzonych na Eucharystii powiązanej z sakramentem święceń. 6 czerwca...

Jestem kochany


Nowe kwiatki św. Franciszka #3 Kiedy sługa Boży głosił kazania w Toskanii, spotkał go tam pewien uczony dominikanin, ojciec Adeodat. - Rad jestem, że cię widzę, czcigodny Franciszku. Wielem o tobie słyszał. Zachwalają twą świętość wszyscy chrześcijanie od Asyżu aż po same Alpy. Wiara ludu wzrasta tam, gdzie głosi słowo Boże ów sławny kaznodzieja w podartym...

A co jeśli nie będą nas już słuchać?


Nowe kwiatki św. Franciszka #2 Ojciec Franciszek wraz z bratem Leonem przemierzali drogi Umbrii. Ich celem było Spoleto. Szli w milczeniu. Ostatnie wydarzenia wśród ludu, a szczególnie te, które dotyczyły kapłanów Bożych, nie napawały optymizmem. - Boję się, ojcze, że nasze głoszenie Ewangelii nie będzie mile przyjęte. Wiesz… - Leon potarł ręką siniak na czole, który...

Tolerancja grzechu kapłana?


Nowe kwiatki św. Franciszka #1 Atmosfera na rekreacji nie była zbyt wesoła. W Porcjunkuli pozostała tylko część braci. Brat Masseo z bratem Aniołem, oraz brat Rufin z bratem Eliaszem (choć niektórzy utrzymywali, że brat Eliasz z bratem Rufinem) przemierzali ostępy Marchii głosząc Ewangelię. Przed wieczorem wrócił z kwesty brat Jan. – Straszne wieści, bracia drodzy! –...

Ustanowieni do pełnienia posług


Poniedziałkowy wieczór (1 kwietnia) stał się dla naszych braci kleryków krokiem naprzód w kierunku do kapłaństwa. Minister Prowincjalny, o. Teofil Czarniak, udzielił posług dziesięciu współbraciom: czterech braci z III roku studiów przyjęło posługę lektoratu, natomiast sześciu braci z IV roku WSD stało się akolitami. Wśród nich dwóch braci pochodzi z Prowincji św. Michała na...