Oświadczenie


W związku z pojawiającymi się przypadkami podszywania się w mediach społecznościowych pod kapłanów – również naszego Zakonu i Prowincji – przypominamy o daleko posuniętej ostrożności w dokonywaniu wpłat tym zakonnikom, którzy proszą o materialne wsparcie lub przyjmują intencje Mszy św., a nie są nam znani osobiście. Oświadczamy, że Pan Tomasz Kundzik, podający się za...

Spotkanie Formacyjne Kapłanów


W dniach 20-23 października w Kalwarii Zebrzydowskiej miało miejsce Spotkanie Formacyjne Kapłanów. Spotkanie dedykowane było braciom naszej Prowincji do 10-ciu lat po święceniach oraz do katechetów. W ogólnym rozrachunku wzięło udział 23 braci. Organizatorem SFK był Moderator Formacji Ciągłej, o. Anicet Gruszczyński oraz Prowincjalny Referent ds. katechezy, o. Klaudiusz Baran. W pierwszym dniu roboczym bracia...

Spotkanie Formacyjne Kapłanów


W dniach 22-24 października odbyło się Spotkanie Formacyjne Kapłanów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym wydarzeniu uczestniczyło 28 kapłanów ze stażem do 10 lat kapłaństwa oraz katecheci. Organizatorem spotkania był Moderator Formacji Ciągłej, o. Anicet Gruszczyński. Zgromadzeni mieli okazję wymienić się doświadczeniami, odbyć twórcze rozmowy, podjąć konkretne ustalenia jako moderatorzy Franciszkańskiej Młodzieży...