Oświadczenie


W związku z pojawiającymi się przypadkami podszywania się w mediach społecznościowych pod kapłanów – również naszego Zakonu i Prowincji – przypominamy o daleko posuniętej ostrożności w dokonywaniu wpłat tym zakonnikom, którzy proszą o materialne wsparcie lub przyjmują intencje Mszy św., a nie są nam znani osobiście. Oświadczamy, że Pan Tomasz Kundzik, podający się za...