Skip to main content

Oświadczenie Kurii Prowincjalnej
Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych

 

W związku z faktem wydania wyroku przez Sąd Rejonowy w Kielcach w sprawie członka naszej zakonnej Prowincji, o. Krzysztofa S. i wymierzenia kary 9 lat pozbawienia wolności, wyrażamy nasz głęboki żal i smutek. Zapewniamy o współczuciu i modlitwie za wszystkich, którzy zostali bezpośrednio lub pośrednio dotknięci zachowaniem naszego współbrata. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zachowań polegających na seksualnym wykorzystywaniu kogokolwiek, a szczególnie dzieci i młodzieży.

Jak wynika z posiadanych przez władze zakonne informacji, do popełnienia zarzucanych czynów doszło bez związku z wykonywaniem posług duszpasterskich przez o. Krzysztofa S., bowiem kontaktując się z pokrzywdzonymi przedstawiał się jako osoba świecka. Do czasu wszczęcia postępowania karnego nikt z nas nie miał wiedzy o przestępczych zachowaniach naszego współbrata. Minister Prowincjalny natychmiast po otrzymaniu informacji o zarzutach kierowanych wobec o. Krzysztofa S. odsunął go od pełnienia wszelkich posług w parafii i zakonie. Na wniosek Prowincjała Metropolita Częstochowski usunął go z urzędu proboszcza. Nałożona została na niego również kara suspensy i przeprowadzono wstępne dochodzenie kanoniczne, łącznie z zawiadomieniem Stolicy Apostolskiej. Po całkowitym zakończeniu procesu karnego w sądzie cywilnym, będą podejmowane kolejne kroki, zgodnie z kościelną procedurą karną dotyczącą wykroczeń osób duchownych przeciwko VI przykazaniu Dekalogu.

o. Alojzy Garbarz OFM
rzecznik prasowy