Urzędy w zakresie Ewangelizacji

Nasz sposób na głoszenie Dobrej Nowiny we współczesnym świecie

Sekretarz Ewangelizacji O. Egidiusz Włodarczyk
Koordynator Nowej Ewangelizacji O. Bartymeusz Kędzior

Sekretariat ds. Misji i Ewangelizacji

Sekretarz O. Egidiusz Włodarczyk
Członkowie:
O. Jarosław Kania moderator ewangelizacji misyjnej
O. Faustyn Kuśmierz Promotorzy Duszpasterstwa Powołań
O. Bartymeusz Kędzior
O. Klaudiusz Baran Moderator Liturgicznej Służby Ołtarza i Scholi
O. Stefan Rymarczyk Moderator Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej
O. Adam Wólczyński Asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
O. Egidiusz Włodarczyk Referent ds. rekolekcji i misji ludowych

Franciszkański Sekretariat Misyjny „MUTIMA”

Moderator O. Jarosław Kania

Referat ds. Rekolekcji i Misji ludowych

Referent O. Egidiusz Włodarczyk

Duszpasterstwo Młodzieży

 

Promotorzy Duszpasterstwa Powołań O. Faustyn Kuśmierz

O. Bartymeusz Kędzior

Moderator Liturgicznej Służby Ołtarza i Scholi O. Klaudiusz Baran
Moderator Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej O. Stefan Rymarczyk

Duszpasterstwo trzeźwości

Referent O. Adrian Loryś
Zastepca O. Wojciech Frączyk
Członkowie:  O. Serafin Suda
O. Herbert Nesterenko

Katolickie Szkoły Bernardyńskie im. bł. Anastazego Pankiewicza

Dyrektor o. Juwenalis Andrzejczak
Ekonom o. Leszek Walkiewicz
Ojciec duchowny szkoły o. Stefan Rymarczyk

Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku

Dyrektor o. Bartymeusz Kędzior
Członek Zarządu o. Maksymin Ferenc