URZĘDY W ZAKRESIE EWANGELIZACJI

Nasz sposób na głoszenie Dobrej Nowiny we współczesnym świecie
Sekretarz Ewangelizacji O. Egidiusz Włodarczyk
Koordynator Nowej Ewangelizacji O. Bartymeusz Kędzior

EWANGELIZACJA MISYJNA

Moderator O. Marceli Gęśla
Zastępca Moderatora O. Ludwik Żołnierczyk

REFERAT DS. REKOLEKCJI I MISJI LUDOWYCH

Referent O. Egidiusz Włodarczyk

SEKRETARIAT DO SPRAW MISJI I EWANGELIZACJI

Sekretarz O. Egidiusz Włodarczyk
Członkowie:
O. Marceli Gęśla moderator ewangelizacji misyjnej
O. Ludwik Żołnierczyk zastępca moderatora ewangelizacji misyjnej
O. Faustyn Kuśmierz Referencji Duszpasterstwa Powołań
O. Bartymeusz Kędzior
O. Klaudiusz Baran Moderator Prowincjalny Liturgicznej Służby Ołtarza i Scholi
O. Stefan Rymarczyk Moderator Prowincjalny Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej
O. Nikodem Sobczyński asystent FZŚ
O. Egidiusz Włodarczyk referent ds. rekolekcji i misji ludowych
 • Duszpasterstwo Młodzieży

  Referenci Duszpasterstwa Powołań O. Faustyn Kuśmierz

  O. Bartymeusz Kędzior

  Moderator Prowincjalny Liturgicznej Służby Ołtarza i Scholi O. Klaudiusz Baran
  Moderator Prowincjalny Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej O. Stefan Rymarczyk
 • Duszpasterstwo trzeźwości

  Referent O. Adrian Loryś
  Zastepca O. Wojciech Frączyk
  O. Serafin Suda
  O. Herbert Nesterenko
 • Katolickie Szkoły Bernardyńskie im. bł. Anastazego Pankiewicza

  Miejsce: Łódź
  Dyrektor o. Juwenalis Andrzejczak
  Ojciec duchowny szkoły o. Stefan Rymarczyk