Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży

O. Tytus Fułat [31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 2, skrytka pocztowa nr 765, tytus@kalwaria.eu]

Rzecznik prasowy

O. Alojzy Garbarz

Administrator strony internetowej Prowincji

O. Alojzy Garbarz

Egzaminatorzy do święceń

O. Emilian Lenart
O. Roland Pancerz

Infirmeria św. Szymona w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dyrektor br. Oktawiusz Zygmunt
Współpracownik br. Laurenty Ryguła

Rada Ekonomiczna

Przewodniczący o. Albin Kolarski
Członkowie: br. Samuel Portka
o. Antoni Kluska

Referent ds. ubezpieczeń społecznych

Referent o. Albin Kolarski
Księgowa p. Aneta Czarny

Ekonomiczna Komisja Weryfikacyjna

Przewodniczący o. Klaudiusz Baran
Członkowie: o. Maciej Fryzowicz
o. Gracjan Kubica
p. Urszula Wieleba

Komisja remontowo – budowlana i ochrony zabytków

Przewodniczący O. Cyprian Moryc
Członkowie: Br. Samuel Portka
Konrad Witek (Inspektor Nadzoru Budowlanego)

Prowincjalny Konserwator Zabytków

O. Cyprian Moryc

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

O. Tytus Fułat

Wicepostulatura

Wicepostulator O. Tytus Fułat
Sekretarz O. Aleksander Sitnik

Kult świętych i błogosławionych Prowincji

Animator O. Krystian Olszewski
Wiceanimator O. Dobromił Maria Godzik

Animator ds. sprawiedliwości i pokoju oraz nienaruszalności stworzenia

O. Roland Pancerz

Komisja Archiwalno-Biblioteczna

Przewodniczący O. Nazariusz Popielarski
Członkowie: O. Andrzej Pabin
O. Władysław Waśko
O. Narcyz Klimas

Muzeum Prowincji

Dyrektor O. Efrem Obruśnik
Współpracownik O. Marcin Kozdrach

Biblioteka Prowincji

Dyrektor O. Nazariusz Popielarski

Archiwum Prowincji

Dyrektor O. Władysław Waśko
Konsultant O. Narcyz Klimas

Komisja Archiwalno-Biblioteczna

Przewodniczący O. Nazariusz Popielarski
Członkowie: O. Andrzej Pabin
O. Władysław Waśko
O. Narcyz Klimas

Wydawnictwo „Calvarianum”

Dyrektor O. Wenancjusz Stasiuk
Rada Wydawnictwa: O. Romuald Kośla
O. Cyprian Moryc
O. Egidiusz Włodarczyk

Cenzorzy książek

O. Aleksander Sitnik
O. Romuald Kośla
O. Roland Pancerz

Przegląd Kalwaryjski

Redaktor naczelny O. Franciszek Salezy Nowak
Wiceredaktor O. Kordian Tarchała

Kalendarz liturgiczny

Redaktor O. Micheasz Okoński

Wiadomości i Komunikaty (WiK)

Zespół redakcyjny O. Hadrian Kamas
O. Alojzy Garbarz

Sekretariat Dzieł Bernardyńskich – Opus Bonum

Dyrektor O. Hadrian Kamas

Studio nagrań i Wydawnictwo multimedialne – Fanfara

Dyrektor O. Julian Śmierciak

Dom św. Szymona w Krakowie

Dyrektor O. Albin Kolarski
Menadżer p. Marzena Góralczyk