Skip to main content

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży

O. Tytus Fułat [31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 2, tytus@kalwaria.eu]

Rzecznik prasowy

O. Alojzy Garbarz

Administrator strony internetowej Prowincji

O. Alojzy Garbarz

Egzaminatorzy do święceń

O. Emilian Lenart
O. Roland Pancerz

Infirmeria św. Szymona w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dyrektorbr. Oktawiusz Zygmunt
Ekonombr. Laurenty Ryguła

Rada Ekonomiczna

Przewodniczącyo. Albin Kolarski
Członkowie:br. Samuel Portka
o. Antoni Kluska

Referent ds. ubezpieczeń społecznych

Referento. Albin Kolarski
Księgowap. Aneta Czarny

Ekonomiczna Komisja Weryfikacyjna

Przewodniczącyo. Klaudiusz Baran
Członkowie:o. Maciej Fryzowicz
o. Gracjan Kubica
p. Urszula Wieleba

Komisja remontowo – budowlana i ochrony zabytków

PrzewodniczącyO. Cyprian Moryc
Członkowie:Br. Samuel Portka
Konrad Witek (Inspektor Nadzoru Budowlanego)

Prowincjalny Konserwator Zabytków

O. Cyprian Moryc

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

O. Tytus Fułat

Wicepostulatura

WicepostulatorO. Tytus Fułat
SekretarzO. Aleksander Sitnik

Kult świętych i błogosławionych Prowincji

AnimatorO. Krystian Olszewski
WiceanimatorO. Dobromił Maria Godzik

Animator ds. sprawiedliwości i pokoju oraz nienaruszalności stworzenia

O. Roland Pancerz

Komisja Archiwalno-Biblioteczna

PrzewodniczącyO. Nazariusz Popielarski
Członkowie:O. Andrzej Pabin
O. Władysław Waśko
O. Narcyz Klimas

Muzeum Prowincji

DyrektorO. Efrem Obruśnik
WspółpracownikO. Marcin Kozdrach

Biblioteka Prowincji

DyrektorO. Nazariusz Popielarski

Archiwum Prowincji

DyrektorO. Władysław Waśko
KonsultantO. Narcyz Klimas

Komisja Archiwalno-Biblioteczna

PrzewodniczącyO. Nazariusz Popielarski
Członkowie:O. Andrzej Pabin
O. Władysław Waśko
O. Narcyz Klimas

Wydawnictwo „Calvarianum”

DyrektorO. Alojzy Garbarz
Rada Wydawnictwa:O. Romuald Kośla
O. Cyprian Moryc
O. Egidiusz Włodarczyk

Cenzorzy książek

O. Aleksander Sitnik
O. Romuald Kośla
O. Roland Pancerz

Przegląd Kalwaryjski

Redaktor naczelnyO. Franciszek Salezy Nowak
WiceredaktorO. Kordian Tarchała

Kalendarz liturgiczny

RedaktorO. Micheasz Okoński

Wiadomości i Komunikaty (WiK)

Zespół redakcyjnyO. Hadrian Kamas
O. Alojzy Garbarz

Sekretariat Dzieł Bernardyńskich – Opus Bonum

DyrektorO. Hadrian Kamas

Studio nagrań i Wydawnictwo multimedialne – Fanfara

DyrektorO. Julian Śmierciak

Dom św. Szymona w Krakowie

DyrektorO. Albin Kolarski
Menadżerp. Marzena Góralczyk