Wyższe Seminarium Duchowne

Klasztor semiaryjny św. Franciszka został wybudowany w latach 1981-1993 nieopodal Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jego fundamenty stanęły na szczątkach starego pałacu Czartoryskich. Jest to nowoczesny budynek, doskonale spełniający potrzeby profesorów i studentów WSD.

Klasztor ul. Bernardyńska 25 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Telefon 33 876 64 80 / 33-876-51-53 diec. arch. krakowska

Pierwotnie seminarium bernardyńskie, przeniesione po II wojnie światowej ze Lwowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, mieściło się w klasztorze MB Anielskiej. Szczupłość miejsca spowodowała podzielenie w latach 60-tych studium między konwenty: Kraków (filozofia) i Kalwaria (teologia). Jednak było to rozwiązanie połowiczne. Całkowitym rozwiązaniem problemów było wybudowanie nowego klasztoru – seminarium.

wsd panorama