Niemcy – Kirchhain

Krótki rys historycznyObecnie istniejący kościół katolicki w Kirchhain powstał tuż po II wojnie światowej w latach 1946-1948 na miejscu pierwszej świątyni, zniszczonej w czasie bombardowania w marcu 1945 r. Budową kościoła i klasztoru (oddanego do użytku w 1949 r.) zajęli się franciszkanie z ówczesnej turyngskiej prowincji św. Elżbiety. Niemieccy Bracia pełnili posługę duszpasterską w Kirchhain nieprzerwanie do 1995 r., kiedy to ze względu na braki personalne ich obecność na tym miejscu nie była więcej możliwa. W sierpniu tegoż roku placówkę przejęła nasza Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce. (Obowiązki proboszcza powierzono wówczas o. Józefowi Krawcowi). Już ponad 20 lat bracia z polskiej prowincji wypełniają swoją duszpasterską  misję w Kirchhain i w okolicy i kontynuują franciszkańską obecność w większości protestanckiej górnej Hesji.

Adres Franziskanerkloster Biegenstrasse 2 35274 Kirchhain Telefon (+49-6422) 855-29

Sytuacja personalna i duszpasterska w Kirchhain.

Stan personalny w 2018r.:

  1. Lucjan Hozer OFM – gwardian klasztoru, duszpasterz
  2. Jozue Wójciak OFM – proboszcz parafii, wikary klasztoru
  3. Erhard Olwert – ekonom klasztoru, wikary parafii

 

Wspólnota w Kirchhain liczy obecnie (stan z 2018 r.) trzech braci kapłanów. Dwaj bracia (o. Jozue Wójciak i o. Erhard Olwert) jako proboszcz i jako wikary są odpowiedzialni bezpośrednio za dwie parafie:  Kirchhain i Anzefahr (należy tu pięć kościołów; opieką duszpasterską objęci są także katolicy z okolicznych miejscowości zamieszkałych głównie przez ewangelików). Trzeci z braci (o. Lucjan Hozer od września 2014 r.) jest  współpracownikiem proboszcza na Amöneburgu (zakres posługi duszpasterskiej obejmuje cztery parafie z pięcioma kościołami i dwoma kaplicami). Wszyscy bracia są zaangażowani także w ramach pastoralnego okręgu (należy do niego dziewięć parafii z 13 kościołami). Chodzi tu o ewentualne zastępstwa, czy też okazjonalne akcje duszpasterskie i spotkania. Bracia uczestniczą regularnie w spotkaniach „team-u duszpasterskiego” a także różnych gremiów pastoralnych. Ma to związek z aktualnymi przemianami strukturalnymi w diecezji Fulda.

Bracia są zaangażowani w katechezę sakramentalną, w regularną posługę w konfesjonale, a także w rożne akcje i projekty duszpasterskie, również na płaszczyźnie ekumenicznej (jest to obszar katolickiej diaspory).

Na uwagę zasługuje zadbany i wciąż upiększany ogród klasztorny, który jest chętnie odwiedzany przez parafian i nie tylko.

KirchainKirchainKirchainKirchain