Hrubieszów

Kościół św. Stanisława Kostki – to dawna cerkiew unicka pw. św. Mikołaja. Pierwsza cerkiew istniała na tym miejscu przed 1630 r. W 1731 r. wzmiankowana jako drewniana. Obecną wzniesiono w latach 1795-1828 wg projektu architekta Losy de Losenau. Przed 1875 r. oddana wspólnocie prawosławnej. Remontowana w 1910 r., a następnie rekoncyliowana jako kościół katolicki obrządku łacińskiego w 1918 r.

Klasztor Plac Staszica 6 22-500 Hrubieszów Telefon 84 696 23 93 diec. zamojsko-lubaczowska Link http://www.hrubieszow.bernardyni.pl/

Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej
Kościół i parafia pw. św. Stanisława Kostki

Początkowo funkcjonował jako kościół rektoralny, później filialny parafii św. Mikołaja, a od 2001 r. kościół parafialny oo. Bernardynów oraz Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej (od 2002 r.).

Obraz Matki Bożej pochodzi z terenów obecnej Ukrainy. Przez wieki znajdował się w Sokalu, w klasztorze na wyspie znajdującej się na Bugu, otaczany wielką czcią wiernych. Sanktuarium sokalskie zwane było „Ruską Częstochową”. W wyniku rewindykacji granic w 1950 r. Sokal znalazł się po stronie Związku Radzieckiego. Bernardyni zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru, zabrali jednak ze sobą Cudowny Wizerunek. Przez pół wieku Obraz znajdował się w klasztorze OO. Bernardynów w Krakowie. W 2002 r. został przetransportowany do znajdującego się w pobliżu sanktuarium sokalskiego Hrubieszowa. W ten sposób Matka Boża Sokalska znalazła się znów wśród tych, którzy czcili ją od stuleci.

Hrubieszów BernardyniHrubieszów KościółHrubieszów MB Sokalska