Ekwador – Guayzimi

Biskup diecezji Zamora J.E. Walter Heras Segarra OFM poprosił naszą Prowincję o braci z Polski, aby mogli pracować na terenie jego diecezji na południu Ekwadoru. Od lipca 2015 r. prośba ta jest realizowana. Do pracy duszpasterskiej dwóch naszych braci została wyznaczona Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w centrum miejscowości GUAYZIMI, oddalonej 450 km na południe od stolicy kraju Quito.

Klasztor Av. Mons. Jorge Mosqueray y Calle 19 de Noviembre Guayzimi, Zamora-Chinchipe Telefon +54 3757 496164 diec. Wikariat apostolski Zamora Link http://franciszkanie-ekwador.pl/

Parafia obejmuje miasto i 40 wiosek w centrum dżungli, w strefie rolniczej. Każdą z miejscowości bracia starają się odwiedzić przynajmniej raz w miesiącu, posługując wtedy sakramentami i nauczaniem katechezy. Do 9 wiosek można dotrzeć tylko łodzią i pieszo. Do reszty docierają po drogach bitych (kamienie i błoto). W całej parafii jest tylko 7 km asfaltu.

Przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się duża szkoła oraz dom sióstr zakonnych.

Ekwador ZamoraEkwador ZamoraekwadorEkwador ZamoraEkwadorEkwador Zamora