Bernardynki – Kraków

Zakon Sióstr Bernardynek należy do duchowej rodziny instytutów franciszkańskich. Pierwszy klasztor został założony w Krakowie w 1459 roku. Siostry pozostawały pod duchową opieką OO. Bernardynów, co doprowadziło do utrwalenia się popularnej nazwy - Siostry Bernardynki. Siostry Są zakonem kontemplacyjnym, życie kontemplacyjne jest więc pierwszym i podstawowym apostolstwem, stanowi znamienny i charakterystyczny sposób wypełnienia ich misji w Kościele.

Klasztor ul. Poselska 21 31-002 Kraków Telefon 12 422-22-46 diec. (arch) krakowska Link http://bernardynki.com

Siostry Bernardynki

Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu

Poświęcają  się życiu kontemplacyjnemu, aby za wzorem świętego Franciszka:

– uwielbiać stale w Trójcy Jedynego Boga – Ojca i Syna i Ducha Świętego

– poznawać i rozważać tajemnice Jezusa Chrystusa- Wcielonego Słowa Bożego, a szczególnie tajemnice Żłóbka, Krzyża i Eucharystii.

Siostry pragną odtworzyć w sobie obraz Chrystusa ubogiego, ogołoconego i wyniszczonego przyjmując Jego Ewangelię za podstawową normę życia i  radykalnego naśladowania. Żyć w uniżeniu, prostocie, pokorze i dyspozycyjności wobec Woli Bożej , poddając się kierownictwu Ducha Świętego, dla służenia Kościołowi, braciom i siostrom w coraz pełniejszej Wolności i Radości wewnętrznej

Siostry nie opuszczając klauzury apostołują posługując się korespondencją listowną, e-mailową, drogą telefoniczną oraz bezpośrednio przy furcie klasztornej .

Nabożeństwa do Dzieciątka Jezus oraz św. Józefa gromadzą wielu czcicieli, którzy zwracają się  ze swoimi potrzebami. Dzięki tym nabożeństwom i wynikającym z nich obowiązkom siostry odkrywają  konkretny styl  obecności w Kościele, w krakowskiej wspólnocie wiernych: z jednej strony cechujący się dążeniem do kontemplacji, osobistego zjednoczenia z Chrystusem, a z drugiej ukazujący potrzebę dążenia do działalności apostolskiej, ożywiony autentycznym świadectwem przynależności do Chrystusa.

Ten zewnętrzny wkład i troska o pomnożenie dobra w Kościele  jest poprzedzony i połączony osobistym darem modlitwy i ofiary każdej siostry.

Adoracja Najświętszego Sakramentu, kult Dzieciątka Jezus Koletańskiego  oraz Gradusy i  wspólnie odprawiana droga Krzyżowa wpisują się w nurt rozważań św. Franciszka rozmiłowanego w tajemnicach Eucharystii, Żłóbka i Krzyża.

Kustoszem i Rektorem Sanktuarium św. Józefa oraz kapelanem sióstr bernardynek jest Ojciec Barnaba Olszewski OFM z krakowskiej wspólnoty Ojców Bernardynów.

Kontakt mailowy: bernardynki.krakow@interia.pl

Kraków Siostry BernardynkiKraków Siostry BernardynkiKraków Siostry Bernardynki