Bernardynki – Chęciny

  Siostry Bernardynki są obecne w Chęcinach od 1930 r. Przybyły z wileńskiego klasztoru bernardynek św. Michała Archanioła z Matką Klarą Tuszewską na czele. Objęły skasowany w czasie zaborów klasztor klarysek - fundację z 1644 r. i kościół p. w.  św. Marii Magdaleny z 1569 r. W latach 50-tych ubiegłego wieku klasztor bernardynek dotknęły represje władz komunistycznych. Budynek klasztorny przeznaczono na internat Instytutu Geologicznego z Kielc, a następnie  zakwaterowano kilka rodzin  jako lokatorów. Przez okres ok. 40 lat mieszkając na kapelanii siostry starały się o odzyskanie klasztoru i podjęcie kapitalnego remontu. Od roku 1990 bernardynki chęcińskie zamieszkują odzyskany po latach klasztor prowadząc życie kontemplacyjne według reguły III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu.

Klasztor ul. Małogoska 11 26-060 Chęciny Telefon 41 315 10 67 diec. kielecka Link http://www.bernardynki.pl

Siostry Bernardynki w Chęcinach zachowują klauzurę papieską i nie prowadzą żadnej działalności zewnętrznej. Zajmują się haftem ręcznym i szyciem szat liturgicznych. Jurysdykcyjnie podlegają Prowincjałowi Ojców Bernardynów.

Od 1971 r. posługę kapelana klasztoru i rektora kościoła pełnią Ojcowie Bernardyni. Przez 33 lata z poświęceniem funkcję tę pełnił O. Czesław Domański, którego pamięć została uhonorowana marmurową tablicą w kruchcie kościoła. Obecnie posługę kapelana klasztoru i rektora kościoła  przyklasztornego  pełni O. Aleksy Płatek OFM.

Głównym charyzmatem Sióstr Bernardynek i misją w Kościele jest modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu w duchu dziękczynienia, przebłagania i wynagrodzenia. Wszczepione w wielką rodzinę franciszkańską czerpią ponadto z rodzimej tradycji wyrosłej na polskim gruncie obserwanckim. Do tej spuścizny należy pielęgnowany kult Eucharystii i Męki Pańskiej, Najświętszego Imienia Jezus oraz pobożność maryjna. Formą apostolstwa sióstr w Chęcinach jest modlitwa liturgiczna Kościoła, a także codzienna  adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele  od godz. 15.00 prowadzona i animowana przez Ojca Kapelana  na którą przybywają wierni.  Siostry trwają na adoracji do Mszy Świętej o godz. 18.00. Oprócz kościoła klasztor posiada wewnętrzną kaplicę w klauzurze i codziennie o godz. 7.00 jest sprawowana Msza Św. konwentualna z konferencją liturgiczną i franciszkańską głoszoną przez Ojca Kapelana i skierowaną bezpośrednio do sióstr.

Kościół Sióstr Bernardynek p. w. Św. Marii Magdaleny jest budowlą jednonawową, posiada 6 ołtarzy i bogato zdobioną balustradę chóru zakonnego z drewnianą kratą i portretami świętych i czterech Ewangelistów. Wystrój kościoła zachowany w stylu barokowym. Sklepienie ozdobione dekoracją stiukową.

W kościele Msze święte  są odprawiane codziennie o godz. 18.00, w niedziele i święta o godz. 9.00 i 18.00. Nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, wielkopostne – Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa o godz. 17.30. Nabożeństwa z uczczeniem relikwii świętych po mszy świętej wieczornej: w poniedziałki do św. Franciszka z Asyżu, we wtorki do św. Antoniego Padewskiego z odczytaniem próśb i podziękowań składanych na kartkach. W pierwszy czwartek miesiąca jest odprawiana Godzina Święta w intencji powołań do służby Bożej w Kościele o godz. 17.00.

Checiny BernardynkiChęciny BernardynkiChęciny Bernardynki