Antonianki – Łódź

Od początku formowania się Zgromadzenia siostry mieszkały w domu w pobliżu klasztoru Ojców Bernardynów przy ul. Mariańskiej 3. Nabycie tego domu umożliwił siostrom bł. o. Anastazy Pankiewicz. W 1977 roku władze miasta wydały decyzję o rozbiórce tego domu, ponieważ teren ten przeznaczono na budowę Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Wówczas siostry znalazły i zakupiły plac pod budowę klasztoru przy ul. Janosika 141. Dom ten miał dać także schronienie samotnym matkom. Budowę rozpoczęto w maju 1978 roku, a już 22 grudnia 1979 siostry wprowadziły się do nowego budynku

Klasztor ul. Janosika 141 92-108 Łódź Telefon 42 679 27 20 / 507 170 901 diec. łódzka Link http://antonianki.pl

Obecnie apostolstwo sióstr tego domu to katechizacja w szkołach i przedszkolach oraz praca w sekretariacie i bibliotece Katolickich Szkół Ojców Bernardynów im. O. Anastazego Pankiewicza (jako kontynuacja dzieła Ojca Założyciela), praca w zakrystii.

W dniu 1 grudnia 2012 roku w wydzielonej części tego domu powstały mieszkania chronione dla kobiet opuszczających Dom Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1a. A 4 stycznia 2013 roku wprowadziła się do nich pierwsza matka z dwójką dzieci.

W domu tym organizowane są rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt, których tematem jest godność osoby ludzkiej, powołanie kobiety oraz służba życiu. W czasie uroczystej Eucharystii można podjąć Duchową Adopcję poczętego dziecka. W drugą niedzielę miesiąca w różnych parafiach Łodzi i diecezji siostry modlą się z wiernymi w intencjach dzieł obrony życia, udostępniając wówczas materiały prolife.

Siostry na etapie formacji podstawowej i siostry starsze, które nie podejmują działalności zewnętrznej, również służą Ewangelii życia: w codziennej modlitwie i adoracji dziękują Bogu za dar życia, wstawiają się za poczętymi i zagrożonymi w łonach matek dziećmi, wynagradzają za grzechy przeciwko życiu składając w codzienności dar z siebie przez często niepozorne i ukryte gesty ofiary.

lodz3Łódź - Zgromadzenie AntoniankiŁódź Antonianki