Alwernia

Klasztor w Alwerni (pow. chrzanowski, woj. małopolskie) powstał w 1616 r. z inicjatywy Krzysztofa Korycińskiego, właściciela pobliskich dóbr. Jego pierwowzór znajduje się we Włoszech, w Toskanii; to góra La Verna, na której św. Franciszek często spędzał czas na modlitwie i poście i gdzie w 1224 r. otrzymał stygmaty.

Klasztor ul. Klasztorna 1 32-566 Alwernia Telefon 12 283 12 13 diec. arch. krakowska Link http://bernardyni-alwernia.pl

Kościół i parafia pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu

Klasztor w Alwerni (pow. chrzanowski, woj. małopolskie) powstał w 1616 r. z inicjatywy Krzysztofa Korycińskiego, właściciela pobliskich dóbr. Jego pierwowzór znajduje się we Włoszech, w Toskanii; to góra La Verna, na której św. Franciszek często spędzał czas na modlitwie i poście i gdzie w 1224 r. otrzymał stygmaty.
Alwernia znana jest jako miejsce kultu obrazu Pana Jezusa „Ecce Homo”, czczonego tu jako ikona Miłosierdzia Bożego. Przybywają tu liczne pielgrzymki z okolicy, zwłaszcza z Górnego Śląska. Główne odpusty, to: Niedziela Miłosierdzia Bożego, Niedziela po Bożym Ciele (tzw. „strzelanka”) oraz Uroczystość Stygmatów św. Franciszka (17 września).

Parafia, utworzona w 1972 r., liczy sobie ok. 3000 osób. Ogromną popularnością cieszą się organizowane przy klasztorze od kilkunastu lat misteria bożonarodzeniowe i wielkotygodniowe, oraz pikniki parafialne (tzw. „majówki u bernardynów”). Prężnie działają też grupy Akcji Katolickiej i Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej.

Alwernia BernardyniAlwernia Ecce HomoAlwernia Klasztor BernardynialwerniaAlwernia Klasztor BernardyniAlwernia Klasztor Bernardyni
 Fundatorem konwentu w Alwerni był Krzysztof Koryciński, kasztelan wojnicki i starosta gniewkowski, właściciel pobliskich wsi. Idea budowy tego klasztoru zrodziła się w czasie zwiedzania sanktuarium Stygmatów św. Franciszka na górze La Verna, we Włoszech. W 1616 r. Koryciński podarował bernardynom zalesioną górę Podskale i na południowo-zachodnim jej stoku wybudował tymczasowy drewniany klasztor i kościół pw. Stygmatów św. Franciszka, nazywany pospolicie Alwernią.
Budowa murowanego kościoła w stylu barokowym miała miejsce w latach 1625-56. Kierował nią Piotr z Poznania, jeden z pomysłodawców powstania Alwerni. Jednonawowy kościół otrzymał stosunkowo skromne wyposażenie. W latach 1703-08 dobudowano niedużą kaplicę, w której umieszczono słynący łaskami obraz „Ecce Homo”. W 1897 r. ówczesny gwardian, Stefan Podworski dobudował 55-metrową wieżę.
Alwerni nigdy nie zaliczano do wielkich konwentów. Zwykle mieszkało tu kilkunastu zakonników. Klasztor może się jednak szczycić tym, że odwiedzali go w czasie swych podróży królowie polscy: Jan III Sobieski i Stanisław August. Wykorzystywano również klasztor jako miejsce kuracyjne dla chorych zakonników. Po II wojnie światowej przez pewien czas istniał tu nowicjat dla braci zakonnych.
Po wschodniej stronie klasztoru powstało osiedle, a od 1796 r. miasto, nazywane od początku Alwernią. Nad jej mieszkańcami, jak również ludźmi z okolicznych miejscowości, bernardyni w swoim kościele sprawowali opiekę duszpasterską. W XIX w. rozwinął się ruch pielgrzymkowy, głównie z Górnego Śląska. Do najważniejszych odpustów, obok tytularnego Stygmatów św. Franciszka (17 września), należała tzw. „strzelanka” (na niedzielę po Bożym Ciele). Gdy w 1859 r. powstała w Alwerni szkoła, bernardyni zaczęli w niej uczyć religii. Od 1972 r. istnieje tu parafia.