Skip to main content

Warta

Fundację klasztoru w Warcie zapoczątkował zamożny mieszczanin tego miasta, Świętosław Darmopych. Konwent został przejęty przez bernardynów w 1467 r. Wnet zaczęto wznosić drewniany kościół i budynek klasztorny. W kilka lat później pożar zniszczył do szczętu całe miasto. Odbudowane obiekty ogień strawił ponownie w 1479 r. Kolejny kościół i klasztor były już murowane. W 1497 r. odbyła się tu kapituła prowincjalna.

Adres

ul. Klasztorna 9
98-290 Warta

Kontakt

Telefon: 43 829 40 74