Skip to main content

Warszawa

Wieś Czerniaków, dziś dzielnica Warszawy, wchodząca w skład klucza ujazdowskiego dóbr królewskich, otrzymał w dziedziczne posiadanie Stanisław Herakliusz Lubomirski. On to stał się fundatorem klasztoru na Czerniakowie, być może pod wpływem swego spowiednika, Jana Kapistrana Jankowskiego.

Adres

Czerniakowska 2/4
00-701 Warszawa

Kontakt

Telefon: 22 842 03 71