Skip to main content

Kraków

Powstanie krakowskiego konwentu – matki wszystkich bernardyńskich klasztorów – wiąże się z osobą św. Jana Kapistrana. Jan, legat papieski, przybył do Krakowa 28 sierpnia 1453 r. na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i kard. Zbigniewa Oleśnickiego. Jego żarliwe kazania, które głosił przez 8 miesięcy na krakowskim rynku oraz we wnętrzu kościoła mariackiego pociągnęły wielu pragnących naśladować surowe życie św. Franciszka. Ich liczba dochodziła do setki. Dla nich to kard. Oleśnicki zbudował drewniany klasztor i kościół na podwawelskim Stradomiu, pod wezwaniem świeżo kanonizowanego szermierza zakonnej obserwancji, św. Bernardyna ze Sieny. Stąd pochodzi nazwa „bernardyni”, którą lud krakowski obdarzył nowych braci.

Adres

ul. Bernardyńska 2
30-960 Kraków skr.p. 765

Kontakt

Telefon: +48 12 422 16 50