Skip to main content

Dukla

Klasztor w Dukli, mieście leżącym na szlaku z Polski na Słowację (pow. krośnieński, woj. podkarpackie) powstał po beafyfikacji św. Jana z Dukli. Fundatorem był właściciel miasta, Józef Mniszech. Bernardyni są tu obecni od 1741 r. Klasztor i kościół są głównym miejscem kultu św. Jana z Dukli, świątobliwego zakonnika bernardyńskiej prowincji z XV w. Po II wojnie światowej zostały tu przewiezione z Lwowa główne relikwie Świętego. Od 2009 r. kościół cieszy się statusem sanktuarium na prawach diecezjalnych. Od 1969 r. trwa zlecona przez bpa Tokarczuka praca w parafii Zawadce i Trzcianie. W obu miejscowościach istnieją cerkwie greko-katolickie, zamienione na rzymsko-katolickie świątynie, a w Zawadce – dom rekolekcyjny. Przy samym klasztorze parafia została erygowana w 1984 r. Liczy sobie ok. 1700 wiernych.

Adres

ul. Bernardyńska 2
38-450 Dukla

Kontakt

Telefon: 13 433 00 61