Kirchhain

Niemcy

Krótki rys historyczny Obecnie istniejący kościół katolicki w Kirchhain powstał tuż po II wojnie światowej w latach 1946-1948 na miejscu pierwszej świątyni, zniszczonej w czasie bombardowania w marcu 1945 r. Budową kościoła i klasztoru (oddanego do użytku w 1949 r.) zajęli się franciszkanie z ówczesnej turyngskiej prowincji św. Elżbiety. Niemieccy Bracia pełnili posługę duszpasterską w Kirchhain nieprzerwanie do 1995 r., kiedy to ze względu na braki personalne ich obecność na tym miejscu nie była więcej możliwa. W sierpniu tegoż roku placówkę przejęła nasza Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce. (Obowiązki proboszcza powierzono wówczas o. Józefowi Krawcowi). Już ponad 20 lat bracia z polskiej prowincji wypełniają swoją duszpasterską misję w Kirchhain i w okolicy i kontynuują franciszkańską obecność w większości protestanckiej górnej Hesji.

Stan personalny w 2021 r.:

  1. Jozue Wójciak OFM – gwardian klasztoru, proboszcz parafii
  2. Erhard Olwert – ekonom klasztoru, wikary parafii i klasztoru

 Wspólnota w Kirchhain liczy obecnie (stan z 2021 r.) dwóch braci kapłanów. Dwaj bracia (o. Jozue Wójciak i o. Erhard Olwert) jako proboszcz i jako wikary są odpowiedzialni bezpośrednio za dwie parafie:  Kirchhain i Anzefahr (należy tu pięć kościołów; opieką duszpasterską objęci są także katolicy z okolicznych miejscowości zamieszkałych głównie przez ewangelików). Wszyscy bracia są zaangażowani także w ramach pastoralnego okręgu (należy do niego dziewięć parafii z 13 kościołami). Chodzi tu o ewentualne zastępstwa, czy też okazjonalne akcje duszpasterskie i spotkania. Bracia uczestniczą regularnie w spotkaniach „team-u duszpasterskiego” a także różnych gremiów pastoralnych. Ma to związek z aktualnymi przemianami strukturalnymi w diecezji Fulda.

Bracia są zaangażowani w katechezę sakramentalną, w regularną posługę w konfesjonale, a także w rożne akcje i projekty duszpasterskie, również na płaszczyźnie ekumenicznej (jest to obszar katolickiej diaspory).

Na uwagę zasługuje zadbany i wciąż upiększany ogród klasztorny, który jest chętnie odwiedzany przez parafian i nie tylko.

Adres

Biegenstrasse 2
35274 Kirchhain

Kontakt

Telefon: (+49-6422) 855-29

Więcej informacji