Demokratyczna Republika Kongo

Afryka

Początkowo placówki misyjne w Kongo były obsługiwane przez franciszkanów z Prowincji św. Józefa w Belgii. W latach 70-tych XX w. współbracia z Belgii zwrócili się o pomoc personalną do naszej Prowincji w związku ze spadkiem liczby powołań w swoim kraju. Ówczesny Prowincjał, o. Florentyn Piwosz, zdecydował się zapoczątkować działalności misjonarzy bernardyńskich w Kongo.

W pierwszej grupie, która w 1971 roku wyjechała z naszej Prowincji, znaleźli się: o. Józef Kot, o. Pacyfik Czachor, o. Walerian Chromy i o. Wincenty Guzek.

Praca na placówkach misyjnych ma podwójny charakter działań. Misjonarze pracują w miejscu zamieszkania, gdzie znajduje się centrum misyjne wraz z Kościołem oraz wyjeżdżają do buszu – miejsc oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od głównej misji. Wyprawa zawsze wiąże się z przygotowaniem paramentów liturgicznych, samochodu, lekarstw (np. przeciw malarii), w które trzeba zaopatrzyć miejscową ludność. Zazwyczaj wyjazdy do każdej z placówek misyjnych odbywają się raz w miesiącu.

Obecnie na misjach w Kongu pracuje 2 bernardynów – w prowincji Katanga, w południowej części kraju :

  • o. Józef Kot – na misji w Kabondo-Dianda,
  • o. Jacek Janas (dołączył do misyjnego grona w roku 1991 r.) – pracuje na misji w Kinkondji.

Adres

Mission Catholique
Prov. Katanga

Kontakt

W sprawach misji: misje.bernardyni@gmail.com