Jaka jest nasza TOŻSAMOŚĆ?
 • Jesteśmy braterską wspólnotą, w której braci pod działaniem Ducha Świętego, wiernie krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddaje się Bogu, nade wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób jaki podyktował i ukazał św. Franciszek.
 • Bracia jako naśladowcy św. Franciszka zobowiązują się prowadzić życie na wskroś ewangeliczne, mianowicie żyć w duchu modlitwy, pobożności
  i w braterskiej wspólnocie oraz dawać świadectwo pokuty i umniejszenia.
 • Ożywieni miłością każdego do człowieka, bracia powinni nieść na cały świat orędzie Ewangelii oraz czynami głosić pojednanie, pokój, sprawiedliwość,
  a także okazywać szacunek stworzeniu.
 • Zakon nasz tworzą bracia tak duchowni (ojcowie), jak i bez święceń (bracia). Na mocy ślubów zakonnych wszyscy braci są całkowicie równi co do praw
  i obowiązków zakonnych, z wyjątkiem tych, które wypływają ze święceń.
Czym się zajmujemy?
 • Dążymy przede wszystkim do doprowadzenia siebie i drugiego człowieka do świętości, żyjąc we wspólnocie braterskiej;
 • Głosimy Jezusa i Jego Ewangelię na wszelkie możliwe sposoby, szczególnie środkami ubogimi;
 • Staramy się widzieć w drugim człowieku przede wszystkim brata / siostrę;
 • Posługujemy dla każdego człowieka, szczególnie odrzuconego, spychanego na margines;
 • Często podejmujemy się dzieł charytatywnych, których celem jest bycie wśród ubogich;
 • Wszystkie obowiązki wypełniamy w duchu radości, aby wskazywać,
  że w każdej sytuacji Bóg jest godny uwielbienia.