Wielkanoc bez spowiedzi?


Zawsze tak było… Przywykliśmy do przedświątecznych kolejek do konfesjonałów – my jako penitenci i my jako kapłani. Dla wielu ludzi z trudnością przychodzi przywyknąć do myśli, że te święta będą zupełnie inne od poprzednich. Niektórzy mówią, że właściwie zaniknął już sens przedświątecznych porządków w domu – bo niby dla kogo skoro goście nie przyjdą?! Czy...

Ja wiem w kogo ja wierzę


Ja vs koronawirus Pandemia koronawirusa rozwija się bardzo dynamicznie. Nagłe i niespodziewane były również decyzje władz w różnych krajach ograniczające możliwość interakcji między ludzkich. Także moje osobiste podejście do wszystkich wydarzeń było bardzo zmienne.Gdy we Włoszech, pierwszym europejskim kraju dotkniętym przez wirusa, wprowadzono zakaz napełniania kropielnic wodą święconą twierdziłem stanowczo, że to nadmierne środki zapobiegawcze....

Bracia vs zaraza


„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą…” – głos brata Sylwestra monotonnie brzmiał wśród murów Porcjunkuli. Bracia odpowiadali. Po prawdzie niektórzy lekko drzemali, dlatego wkroczenie Jana zwanego Kapelusznikiem spowodowało niemałe zamieszanie.– Straszne wieści! – Jan nie przejmował się zupełnie tym, że w kapliczce trwała właśnie modlitwa. Miał coś do zakomunikowania – Przyszła! Ona przyszła!–...

Źródło czystej inspiracji


Czyż nie wie­cie, że gdy zawod­nicy bie­gną na sta­dio­nie, wszy­scy wpraw­dzie bie­gną, lecz jeden tylko otrzy­muje nagrodę? Przeto tak bie­gnij­cie aby­ście ją otrzy­mali. Każdy, kto staje do zapa­sów, wszyst­kiego sobie odma­wia; oni, aby zdo­być prze­mi­ja­jącą nagrodę, my zaś nie­prze­mi­ja­jącą. (1 Kor 9, 24-25)1. Zwolnij – odnajdź źródło swojej inspiracji w Chrystusie Wszy­scy o czymś marzymy, cze­goś pra­gniemy,...

Kenoza bliskości


Przez ostatni tydzień, wielu z nas doświadcza przesytu słów  i informacji. Niemalże każdy dom ma doświadczenie, co to znaczy „zachowaj dystans”. Tworzymy bezpieczną przestrzeń między sobą. Słyszymy, że niebezpiecznie jest dotykać ,niebezpiecznie jest dotykać innych, a nawet swojej twarzy, zwłaszcza ust i oczu. Wielu z nas odczuwa ten lęk przed dotykaniem nawet siebie samego....

Spragnieni życia


Eksplozja niepokoju To rozważanie zostało zainspirowane lekturą Ewangelii III niedzieli Wielkiego Postu (J 4, 5-42) i napisane w sytuacji zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem.Nosimy w sercu niepokój z powodu niebezpieczeństwa, które stało się faktem w Europie i stawiamy sobie ważne pytania. One prawdopodobnie są w nas zawsze obecne. Docierają jednak do naszej świadomości w sytuacji, w...

Wyprowadzeni na pustynię


Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Kochaj! Kochasz?Jak możemy przeczytać w Ewangelii według świętego Marka (Mk 12, 28-31) nie ma przykazań nad Przykazanie Miłości. Obowiązywało ono już w Starym Testamencie (Pwt 5, 6-21). Jego zastosowanie i aktualność potwierdzona jest...

Co tak naprawdę nam grozi?


Powszechna epidemia lęku Słowem roku ma szansę zostać „koronawirus”. Niedawno jeszcze był to tylko fachowy termin, znany wąskiemu gronu naukowców, zaś kompletnie obcy i obojętny zwykłym laikom. Dziś to słowo odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Mówią o nim staruszkowie i dzieci w szkole; ostrzegają przed nim Minister Zdrowia i biskupi; analizują go eksperci i ludzie...

Na „cześć” z Panem Bogiem


Sytuacja 1. Piątek wieczór w jednym z kościołów na warszawskim Ursynowie. Comiesięczna celebracja Eucharystii w języku łacińskim. Kapłan sprawujący Ofiarę ubrany w złoty, skrzypcowy ornat. Chór na głosy wykonuje chorał gregoriański. Atmosfera modlitwy i pokoju. Przy ołtarzu jeden ministrant. Na oko ma 10 lat. Spod wyprasowanej, białej komży wystają wyciągnięte, szare dresy z napisem New...

Gdzie tu cel i sens?


Elita czy fanatycy? W Polsce mamy ok. 32 tys. osób konsekrowanych na ok 30 mln. wszystkich dorosłych Polaków? Więc zaledwie 0,1% ludzi w naszym kraju wybiera życie konsekrowane. Można by zapytać czy jest to swego rodzaju elita czy może grupa fanatyków? Czemu służy życie konsekrowane? Po co młodzi (lub niekoniecznie młodzi) ludzie zamykają się w...