Nowe kwiatki franciszkańskie #1


Atmosfera na rekreacji nie była zbyt wesoła. W Porcjunkuli pozostała tylko część braci. Brat Masseo z bratem Aniołem, oraz brat Rufin z bratem Eliaszem (choć niektórzy utrzymywali, że brat Eliasz z bratem Rufinem) przemierzali ostępy Marchii głosząc Ewangelię. Przed wieczorem wrócił z kwesty brat Jan.– Straszne wieści, bracia drodzy! – Jan był wyraźnie zasmucony...

Bóg mój i wszystko moje…


Kiedy zakomunikowałem rodzicom chęć wstąpienia do Zakonu, zatroskana mama „wytoczyła” serię argumentów, niekoniecznie wspierających tę decyzję. Jeden z nich brzmiał mniej więcej: „Synu, ty tak lubisz podróżować... Pójdziesz do tego Zakonu, zamkną cię w klasztorze, i co tam będziesz robił?” Rzeczywiście lubię podróżować... ale miałem wewnętrzne przekonanie, że istnieją na świecie rzeczy ważniejsze niż...

po co istnieją blogi?


Zawsze zadawałem sobie pytanie: po co istnieją blogi?Kto je jeszcze czyta, skoro możemy mówić o społeczeństwie nieczytającym albo mało-czytającym?! Pociąga nas bardziej to, co można zobaczyć i usłyszeć. Ale i tutaj pojawiają się schody, bo najistotniejsze są pierwsze sekundy materiału wideo – jeśli mnie nie zachwycą, to przełączam lub całkowicie wyłączam. Takie życie!Jak podaje...