BERNARDYNI
to jedna z 5-ciu polskich Prowincji Zakonu Braci Mniejszych (OFM)
założonego przez ś
w. Franciszka z Asyżu
graficzny schemat podziału Zakonu zobacz na głównej stronie OFM

Ojcowie i Bracia Bernardyni, jako duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu, wzorem swego założyciela żyją ślubami ewangelicznego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Służą Bogu i bliźnim przez modlitwę i posługę apostolską w kraju i na misjach, w duszpasterstwie, w katechezie, poprzez głoszenie rekolekcji, posługę ubogim, obsługę duszpasterską wielu Sanktuariów.

Bliższe informacje o zakonie znajdziesz
na specjalnej stronie powołaniowej
www.powolanie.bernardyni.pl