Historia Bernardynów obfitowała w żywoty ¶więtych zakonników.
Dotychczas na ołtarze zostali wyniesieni:

¦w. Jan z Dukli
¦w. Szymon z Lipnicy
Bł. Władysław z Gielniowa
Bł. Anastazy Pankiewicz

Trwa proces beatyfikacyjny Sł. Bożego Rafała z Proszowic

Z menu po lewej stronie można wybrać kilka punktów informacji o danym ¶więtym