Po naciśnięciu odśwież-reload ukaże się inna myśl
- losowy wybór sentencji działa tylko pod IE