Jubileusz 800-lecia Reguły Franciszkańskiej.


   Jest to niejako spot reklamowy utworzony z racji wielkiego Jubileuszu wszystkich zakonów franciszkańskich w świecie, które w 2009 roku obchodzą rocznicę 800-lat od zatwierdzenia reguły życia franciszkańskiego. W Polsce Jubileusz obchodzony jest razem przez dziesięć polskich Prowincji franciszkańskich należących do trzech gałęzi franciszkańskich: Zakon Braci Mniejszych (OFM - 5 prowincji), Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv - 3 prowincje) i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap - 2 prowincje). Na centralne obchody w Polsce wybrano Kraków, gdyż cztery prowincje franciszkańskie mają tam swoje siedziby
.