fr.Jose Carballo

GENERAŁ ZAKONU
BRACI MNIEJSZYCH

O. José Rodriguez Carballo 

    Urodzony 11.08.1953 r. Pochodzi z hiszpańskiej prowincji Santiago de Compostela.
W zakonie przebywa od 1971 r. Śluby wieczyste złożył 1 stycznia 1976 r.; święcenia kapłańskie - 29 czerwca 1977 r.

O. José studiował w Rzymie i Jerozolimie, uzyskując tytuły licencjackie w zakresie: biblistyki w Jerozolimie, oraz Pisma Świętego - w Rzymie. Przez kilka lat wykładał te przedmioty w Hiszpanii na Wydziale Teologii w Santiago de Compostela.
Do wyboru na generała Zakonu o. Jose pełnił funkcję definitora generalnego oraz sekretarza generalnego ds. Formacji i Studiów. Był też ministrem prowincjalnym prowincji Santiago de Compostela.

 

 ZARZĄD PROWINCJI
NIEPOKALANEGO POCZ. NMP (OO.BERNARDYNÓW)


fr.Czesław Gniecki

PROWINCJAŁ

O. dr Czesław Gniecki

     Urodzony 01.08.1953 roku w Lubomierzu w woj. małopolskim. Do zakonu wstąpił w 1973 r., a śluby wieczyste złożył 4.10 1978 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 19.06. 1980 r. Doktor teologii duchowości. Ministrem prowincjalnym został wybrany (po raz drugi) 13 maja 2005 r. w Skępem.  Jest wykładowcą w WSD oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.     e-mail: prowincjal@bernardyni.pl  lub czeslaw@ofm.pl

 

 Wikariusz Prowincji
O. Andrzej Pabin

Zarząd Prowincji (definitorzy):
O. Henryk Hajzler
O. Kazimierz Kowalski
O. Kajetan Kowalski
O. Ernest Paradysz
Br. Albert Mocarski

(Na zdjęciu od lewej) o. Kajetan Kowalski, o. Ernest Paradysz, o. Andrzej Pabin (wikariusz Prowincji), o. Czesław Gniecki (prowincjał), o. Kazimierz Kowalski, o. Henryk Hajzler, Br Albert Mocarski.

Sekretarz Prowincji

O. Władysław Czarniak
E
-mail do kurii prowincjalnej kuria@bernardyni.pl

 

Ekonom Prowincji

O. Marek Kurpiel

 

URZĘDY  I  REFERATY RPOWINCJALNE

A. URZĘDY W ZAKRESIE FORMACJI

Sekretarz Formacji i Studiów:            O. Kajetan Kowalski
Moderator Formacji Ciągłej:
             O. Andrzej Pabin

            SEKRETARIAT FORMACJI I STUDIÓW

Przewodniczący:                                 O. Kajetan Kowalski

Członkowie:
O. Romuald Kośla                             rektor WSD
O. Joachim Ciupa                              magister kleryków
O. Nikodem Sobczyński                    magister nowicjatu
O. Faustyn Kuśnierz                          magister postulatu
O. Andrzej Pabin                               moderator formacji ciągłej
O. Zefiryn Mazur                               animator duszpasterstwa powołań

            WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE  w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rektor                                              O. Romuald Kośla     wsd@bernardyni.pl
Wicerektor
 i Sekretarz Rektoratu WSD              O. Feliks Marchewka

Magister kleryków                           O. Joachim Ciupa
Wicemagister                                  
Br. Laurenty Ryguła
                                                         O. Konstanty Gawicki
Ojciec duchowny
:                             O. Wiktoryn Krysa
Grono wychowawców
:                     O. Joachim Ciupa
                                                         O. Romuald Kośla
                                                         O. Feliks Marchewka
                                                         Br. Laurenty Ryguła
                                                         O. Konstanty Gawicki
Spowiednicy
:                                    O. Wiktoryn Krysa
                                                         O. Józef Chwała
                                                         O. Ewaryst Tomala
Dyrektor biblioteki
:                          O. Joachim Ciupa
Ekonom                                           
Br. Laurenty Ryguła

            NOWICJAT  w Leżajsku

Magister:                                          O. Nikodem Sobczyński     nowicjat@bernardyni.pl
Wicemagister:                                  O. Juniper Ostrowski
Ojciec duchowny:
                            O. Mirosław Więcław
Grono Wychowawców:
                    O. Nikodem Sobczyński
                                                         O. Jarosław Kania
                                                         O. Juniper Ostrowski
Spowiednicy:
                                    O. Mirosław Więcław
                                                         O. Efrem Obruśnik
                                                         O. Erwin Ceklarz

           POSTULAT w Kalwarii Zebrzydowskiej

Magister:                                          O. Faustyn Kuśnierz
Wicemagister:
                                  Br. Albert Mocarski
Grono wychowawców:
                    O. Faustyn Kuśnierz
                                                         Br. Albert Mocarski
                                                         O. Damian Muskus
Ojciec duchowny:
                            O. Józef Chwała
Spowiednicy:
                                    O. Józef Chwała
                                                         O. Wiktoryn Krysa
                                                         O. Antoni Kluska

 

           KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM IM. BŁ. ANASTAZEGO PANKIEWICZA w Łodzi

Dyrektor:                                         O. Innocenty Rusecki
Prefekt:
                                            O. Paweł Furmanik

B. URZĘDY W ZAKRESIE EWANGELIZACJI

Sekretarz Ewangelizacji:                    O. Kazimierz Kowalski
Koordynator Ewangelizacji:
               O. Bartłomiej Mazurkiewicz

SEKRETARIAT EWANGELIZACJI

Sekretarz:                                            O. Kazimierz Kowalski
Członkowie
:
O. Oswald Jasielski                               moderator ewangelizacji misyjnej
O. Gabriel Kudzia                                 asystent FZŚ
O. Bartłomiej Mazurkiewicz                   referent ds. rekolekcji i misji ludowych
O. Damian Muskus                                referent ds. katechezy
O. Sebastian Feret                            
    referent LSO i Scholi
O. Leonard Hryniewski                         referent oaz franciszkańskich
O. Zefiryn Mazur                                   animator duszpasterstwa powołań

EWANGELIZACJA MISYJNA

Animator:                                         O. Oswald Jasielski

REFERAT D.S. REKOLEKCJI I MISJI LUDOWYCH

Referent:                                          O. Bartłomiej Mazurkiewicz    bart52@ofm.pl
                                                        O. Kazimierz Kowalski

REFERAT D.S. KATECHEZY

Referent:                                          O. Damian Muskus   damian@ofm.pl

REFERAT LSO I SCHOLI

Referent:                                           O. Sebastian Feret

REFERAT OAZ FRANCISZKAŃSKICH

Referent:                                          O. Leonard Hryniewski   leonard@ofm.pl
Zastępca:
                                         O. Cecylian Szczepanik

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

Animator:                                         O. Zefiryn Mazur 
Zastępca:
                                         O. Faustyn Kuśnierz
                                                        
O. Juniper Ostrowski

C. INNE URZĘDY I KOMISJE

RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący:                              O. Marek Kurpiel
Członkowie:
                                     O. Grzegorz Walasik
                                                         O. Henryk Hajzler

KOMISJA REMONTOWO-BUDOWLANA I OCHRONY ZABYTKÓW

Przewodniczący:                              O. Henryk Hajzler
Członkowie
:                                      O. Efrem Obruśnik
                                                         O. Marek Kurpiel

PROWINCJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW

                                                        O. Efrem Obruśnik
                                   

REFERAT D.S. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Referent:                                          O. Grzegorz Walasik   walasik@ofm.pl

WICEPOSTULATURA

Wicepostulator:                                O. Wiesław Murawiec
Współpracownik
:                              O. Aleksander Sitnik   olo@ofm.pl

KULT ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH PROWINCJI

Animator:                                         O. Krystian Olszewski
Wspólpracownik
:                              O. Henryk Brzeziński

ARCHIWUM PROWINCJI

Dyrektor:                                         O. Wiesław Murawiec
Współpracownik
:                              O. Aleksander Sitnik   olo@ofm.pl

BIBLIOTEKA PROWINCJI:

Dyrektor:                                          O. Andrzej Pabin

MUZEUM PROWINCJI

Dyrektor:                                         O. Efrem Obruśnik
Współpracownik
:                              Br. Walter Łyszczarz

KOMISJA ARCHIWALNO-BIBLIOTECZNA

Przewodniczący:                               O. Andrzej Pabin
Członkowie
:                                      O. Wiesław Murawiec
                                                         O. Nazariusz Popielarski

WYDAWNICTWO „CALVARIANUM”   -   www.calvarianum.pl

Dyrektor:                                         O. Fidelis Maciołek   fidel@ofm.pl
Współpracownik
:                              Br. Wawrzyniec Smyrdek
Rada Wydawnictwa
:                         O. Edmund Świerczek
                                                         O. Romuald Kośla
                                                         O. Damian Muskus

STUDIO NAGRAŃ i WYDAWNICTWO FONOGRAFICZNE "FANFARA" -   www.fanfara.pl

Dyrektor:                                         O. Julian Śmierciak   studio@fanfara.pl

„PRZEGLĄD KALWARYJSKI”

Redaktor naczelny:                          O. Tytus Fułat   tytus@ofm.pl

„WIADOMOŚCI I KOMUNIKATY”

Redaktor naczelny:                          O. Kolumban Syty

KORESPONDENT PRASOWY PROWINCJI

                                                         O. Kolumban Syty

ANIMATOR D.S. SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI STWORZENIA

                                                         O. Oswald Jasielski

EGZAMINATORZY DO ŚWIĘCEŃ

                                                         O. Emilian Lenart
                                                         O. Romuald Kośla

CENZORZY KSIĄŻEK

                                                         O. Józef Wawro
                                                         O. Romuald Kośla
                                                         O. Edmund Świerczek

 


Do strony głównej BERNARDYNÓW