URZĘDY W ZAKRESIE EWANGELIZACJI

Nasz sposób na głoszenie Dobrej Nowiny we współczesnym świecie
Sekretarz EwangelizacjiO. Egidiusz Włodarczyk
Koordynator Nowej EwangelizacjiO. Bartymeusz Kędzior

EWANGELIZACJA MISYJNA

ModeratorO. Marceli Gęśla
Zastępca ModeratoraO. Ludwik Żołnierczyk

REFERAT DS. REKOLEKCJI I MISJI LUDOWYCH

ReferentO. Egidiusz Włodarczyk

SEKRETARIAT DO SPRAW MISJI I EWNGELIZACJI

SekretarzO. Egidiusz Włodarczyk
Członkowie:
O. Marceli Gęślamoderator ewangelizacji misyjnej
O. Ludwik Żołnierczykzastępca moderatora ewangelizacji misyjnej
O. Nikodem Sobczyńskiasystent FZŚ
O. Egidiusz Włodarczykreferent ds. rekolekcji i misji ludowych
O. Fabian Wikieraduszpasterz powołań
O. Klaudiusz Baranreferent LSO i Scholi
O. Stefan Rymarczykreferent oaz franciszkańskich
 • Duszpasterstwo Młodzieży

  ReferentO. Fabian Wikiera
  Animator duszpasterstwa LSO i scholiO. Klaudiusz Baran
  Animator duszpasterstwa oaz franciszkańskichO. Stefan Rymarczyk
  Animator duszpasterstwa powołańO. Fabian Wikiera
 • Duszpasterstwo trzeźwości

  ReferentO. Adrian Loryś
  ZastepcaO. Wojciech Frączyk
  O. Arnold Marek
  O. Herbert Nesterenko
 • Katolickie Szkoły Bernardyńskie im. bł. Anastazego Pankiewicza

  Miejsce: Łódź
  DyrektorO. Juwenalis Andrzejczak
  Pedagog szkolnyO. Bartosz Stankiewicz
  Katechetabr. Cyliak Budzisz