STAN  LICZEBNY ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH

W ŚWIECIE  

Zakon Braci Mniejszych (wszystkie gałęzie i Prowincje) liczy ok. 15 tyś. członków. (podajemy liczby zaokrąglone, gdyż sukcesywnie się zmieniają)

W tym:
Braci kapłanów    - ok. 11 tyś. 
Braci bez święceń -   ok. 2 tyś.
Kleryków, diakonów i nowicjuszy  -   ponad 2 tyś. 

Kościół powołał z naszego Zakonu 6 kardynałów, 4 arcybiskupów i ponad 100 biskupów. 

    Zakon podzielony jest na 103 prowincje, 7 kustodii autonomicznych, 13 kustodii zależnych, 1 federację, 19 fundacji.
Prowincje należą do 15 konferencji. Konferencje słowiańskie: zachodniosłowiańska i południowosłowiańska są najmłodsze w Zakonie. 
Bracia Mniejsi - Franciszk
anie są obecni w 110 krajach świata na 191 aktualnie istniejących. 
Są na 5 kontynentach:
Afryka i Bliski Wschód - 1088 braci, Ameryka Łacińska - 3609, Ameryka Północna - 1616, Azja-Oceania - 1301, Europa - 7416.
Zakon posiada 2743 domy zakonne. 
Kościół p
owierzył Zakonowi 2.153 parafie.    

W POLSCE: 
W Polsce Zakon Braci Mniejszych dzieli się na 3 gałęzie w 10 prowincjach:  
1. Franciszkanie OFM                                 - ok. 1,4 tyś. zakonników (w 5 prowincjach)
3. Franciszkanie Konwentualni  OFMConv  - ponad 1 tyś. zakonników (w 3 prowincjach)
6. Kapucyni  OFM Cap                               -   ok. 600 zakonników (w 2 prowincjach) 

Pierwsza gałąź Zakonu - Franciszkanie OFM - do której należą Bernardyni, liczy ok. 1400 braci.  
Spośród nich 236 zakonników pracuje za granicą. Oto szczegółowszy podział liczbowy zakonników w poszczególnych Prowincjach (dane z 2001 r.):

Prowincja  Klasztorów   Zakonników   Nowicjuszy   Kleryków 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P./Bernardyni. 39 454 30 69
Wniebowzięcia N.M.P. 25 299 15 66
Matki Bożej Anielskiej 21 245 15 43
Św. Jadwigi 17 212 8 25
Św. Franciszka z Asyżu 16 191 12 28

 Razem:

118 1401 80 231

Aktualnych danych szukaj na stronie Kurii Generalnej w Rzymie - www.ofm.org