ADMINISTRACJA

INNE URZĘDY, KOMISJE i REFERATY

RZECZNIK PRASOWY

O. Alojzy Garbarz

BIULETYN INFORMACYJNY PROWINCJI – „WIADOMOŚCI I KOMUNIKATY”

Skład redakcyjnyO. Hadrian Kamas
O. Alojzy Garbarz
O. Ludwik Żołnierczyk

DELEGAT PROWINCJI DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

O. Tytus Fułat – 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 2, skrytka pocztowa nr 765, tytus@kalwaria.eu

RADA EKONOMICZNA

PrzewodniczącyO. Albin Kolarski
O. Marceli Gęśla
O. Hadrian Kamas

KOMISJA REMONTOWO-BUDOWLANA I OCHRONY ZABYTKÓW

PrzewodniczącyO. Cyprian Moryc
CzłonkowieInspektor Budowlany (osoba świecka)
Br. Samuel Portka

PROWINCJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW

O. Cyprian Moryc

REFERAT DS. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

O. Alojzy Garbarz

DOM ŚW. SZYMONA

DyrektorO. Wenancjusz Stasiuk

WICEPOSTULATURA

WicepostulatorO. Tytus Fułat
SekretarzO. Aleksander Sitnik

KULT ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH PROWINCJI

AnimatorO. Krystian Olszewski

ARCHIWUM PROWINCJI

ArchiwistaO. Narcyz Klimas
WspółpracownikO. Władysław Waśko

BIBLIOTEKA PROWINCJI

DyrektorO. Andrzej Pabin

MUZEUM PROWINCJI

DyrektorO. Efrem Obruśnik
WspółpracownikO. Marcin Kozdrach

KOMISJA ARCHIWALNO-BIBLIOTECZNA

PrzewodniczącyO. Narcyz Klimas
Członkowie:O. Andrzej Pabin
O. Władysław Waśko
O. Nazariusz Popielarski

WYDAWNICTWO „CALVARIANUM”

DyrektorO. Wenancjusz Stasiuk
Rada Wydawnictwa:O. Romuald Kośla
O. Cyprian Moryc
O. Egidiusz Włodarczyk

STUDIO NAGRAŃ I WYDAWNICTWO MULTIMEDIALNE „FANFARA”

DyrektorO. Julian Śmierciak

PRZEGLĄD KALWARYJSKI

RedaktorO. Franciszek Salezy Nowak

ANIMATOR DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU
ORAZ NIENARUSZALNOŚCI STWORZENIA

O. Marceli Gęśla

EGZAMINATORZY DO ŚWIĘCEŃ

O. Emilian Lenart
O. Roland Pancerz

CENZORZY KSIĄŻEK

O. Edmund Świerczek
O. Romuald Kośla
O. Roland Pancerz