Jubileusz 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych
(1209-2009)
czyli w rocznicę ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu

O Jubileuszu    Program obchodów   Logo Jubileuszu   Organizatorzy


Organizatorzy obchodów Jubileuszu w Krakowie
 

Organizatorami obchodów Jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia Reguły Franciszkańskiej w Krakowie są 4 prowincje franciszkańskie:

Bracia Mniejsi - Bernardyni - Prowincja Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Bracia Mniejsi - Reformaci - Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bracia Mniejsi Kapucyni - Prowincja św. Józefa - Kraków
Bracia Mniejsi Konwentualni- Prowincja Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię

Kontakt do organizatora:

Biuro Prasowe Kapucynów
ul. Korzeniaka 16
30-298 Kraków
fax +48 12 623 60 00

br. Paweł Teperski OFMCap.
Public relations, Rzecznik Prasowy
Dyrektor Biura Prasowego
tel. +48 664 018 518
pr@kapucyni.pl

Agata Rajwa
pracownik Biura Prasowego
tel. +48 662 025 194
bp@kapucyni.pl